Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ATHENA, POSLOVNO SVETOVANJE, MILOŠ ULCAR, S.P.

adria management poslovno svetovanje 1000


Topniška ulica 11, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Adria Management, smo edino podjetje z Rent-a-Manager osnovnim poslovnim modelom v Adria Regiji. Kdaj je pravi trenutek, da si poišcete pomoč strokovnjaka za določeno področje vašega poslovanja? Obstaja velika verjetnost, da nikoli ne boste imeli dovolj casa, da bi vse težave in izzive rešili sami. V okolju kjer poslovno delujete se morda soocate s pomanjkanjem visoko kakovostnega kadrovskega potenciala. Morda si ne morete privošciti dolgorocne zaposlitve strokovnjaka z visoko placo in vsemi bonitetami. Tega vam tudi ni treba. Ste pred zahtevno nalogo, ki ji morate posvetiti vso pozornost, pa dan nima dovolj ur? Pred vami je zahteven projekt, pa nimate vodje, ki bi ga uspešno in varno vodil? Ugotavljate, da se vam novi trgi in priložnosti  izmikajo zaradi pomanjkanja časa ali strateškega pristopa? Mogoče pa samo enostavno ugotavljate, da vaše podjetje ni dovolj pripravljeno za izzive s katerim se sooča. Da, to je trenutek, ko potrebujete pomoč izkušenega strokovnjaka, profesionalca, ki vam bo pomagal premagati opisane izzive.

Kako vam bomo pomagali? Namesto vas in za vas se bomo za dolocen cas spopadli z izzivi vašega podjetja. Izdelali vam bomo oceno stanja, podali predloge rešitev, zaceli z realizacijo dogovorjenih nalog, prevzeli odgovornost za dosego ciljev, vodili procese ali celotno poslovanje, izvedli potrebne in dogovorjene spremembe. Ko bodo dogovorjeni cilji doseseženi, se bomo poslovili in vam prepustili, da naprej gradite svojo uspešno poslovno zgodbo. Nismo običajno svetovalno podjetje. Mi smo “Rent-a Manager” podjetje, ekipa sodelavcev z vsem potrebnim znanjem in izkušnjami, na področjih kjer delujemo. Ne delujemo kot svetovalci, ki pridejo in vam povedo kaj narediti, brez da bi prevzeli odgovornost za izvedbo ukrepov in bodoce rezultate. Naša ekipa bo posel izpeljala in ob tem vas in vaše zaposlene naučila kako ga voditi naprej. Ko vas bomo zapustili, vam ne bodo ostali samo kupi analiz, napovedi, predlogov in napisanih pravilnikov. Ostal vam bo delujoč in uspešen posel ter novo pridobljene izkušnje in znanje. Omahujete, mogoce je cas da preverite naše uspešne zgodbe?  Primere, ki prikazujejo naše delo, skozi zgodbe naših poslovnih partnerjev, ki je njihov posel naredilo uspešnejši, hitrejši, bolj dobickonosen in bolj odgovoren. V nadaljevanju najdete primere naših zgodb.

Kako delujemo? Naši interim managerji so zaposleni v lokalnih podjetjih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Skupaj z vami izberemo najboljšega profesionalca, ga za dogovorjeno začasno obdobje dodelimo vašemu podjetju, za delo na posameznem segmentu, s ciljem, da dosežemo zahtevane rezultate dela. Tako vi, kot on pa v casu sodelovanja lahko racunate na pomoc in podporo našega celotnega tima.  

Vodenje in krizni management: Adria Management poslovnim partnerjem ponuja storitve začasnega vodenja podjetja. Storitve zajemajo celovito in hitro pomoč pri ustanovitvi podjetja, kadrovski in finančni reorganizaciji ter kriznem managementu. Imamo bogate izkušnje na področjih:

Prodaja in razvoj novih trgov: Adria Management ponuja in izvaja storitev organizacije prodaje ter zacasno vodenje prodaje za poslovne partnerje, ki potrebujejo hitro in dolgorocno rast prodaje in/ali razvoj novih trgov, z uporabo najboljših prodajnih in trženjskih orodij in praks. Pomagali vam bomo izboljšati rezultate na naslednjih podrocjih:

Vodenje in organizacija proizvodnje: Organizacija in začasno vodenje proizvodnje, storitev Adria Managementa  namenjena poslovnim  partnerjem, ki potrebujejo učinkovito preobrazbo proizvodnje in zagotovljeno povečanje produktivnosti in kakovosti. Specializirani smo za:

Vodenje nabave in logistike: Adria Management ponuja in izvaja zacasno vodenje nabave in logistike v podjetjih, ki si želijo hitro in ucinkovito urediti nabavne poti, doseci stroškovno ucinkovitost ter izboljšati partnerske odnose z dobavitelji. Naša ekipa vam bo pomagala oceniti in izboljšati poslovanje z:Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.