Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

AGENCIJA LM, ZAVAROVALNO ZASTOPANJE, MOJCA LIKAR S.P.

agencija lm zavarovalno zastopanje mojca likar s p 1234


Pot na Dobeno 11, 1234 Mengeš
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Agencija LM, Mojca Likar s.p. iz Mengeša se ukvarja z življenjskim in nezgodnim zavarovanjem, varcevanjem, naložbami, dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, zavarovanjem nepremicnin in vozil in online e-sklepanjem. Želite rešitev na enem mestu? Vas skrbi za prihodnost? Se tudi vi soocate s pomankanjem casa? Je tudi za vas zdravje na prvem mestu? Ste ugotovili, da želite bolje upravljati s svojim denarjem? Se sprašujete komu zaupati? V vseh letih smo se srecali s takšnimi in podobnimi težavami ljudi in za njih poiskali rešitve. Zaupa nam vec kot 900 družin in posameznikov, zato verjamemo, da lahko pomagamo tudi vam.   

Življensko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje je obljuba najbližjim, da bo za njih poskrbljeno, v primeru vaše smrti. Je pogodba med vami in zavarovalnico, v kateri se strinjate, da bo v primeru vaše smrti, upravicenec prejel dogovorjeno vsoto denarja. Vecina nas živi svoje življenje, kot da nikoli ne bomo umrli. Prav tako nikoli ne nacrtujemo, da bi povzrocili prometno nesreco, niti ne nameravamo poplaviti vseh nadstropij naše hiše in zagotovo ne nacrtujemo, da bomo zboleli. Pa imamo kljub temu sklenjeno življenjsko zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje hiše in zdravstveno zavarovanje. Zakaj? Ker lahko storimo vse prav, pa imamo še vedno lahko slab dan! Lahko vozite varno, pa se vam še vedno lahko zgodi prometna nesreca. Lahko samo nemo opazujete, kako vam je narava prevrnila drevo na vašo garažo. Ne glede kako mocni ste, lahko še vedno zbolite. In da, medtem ko planirate, da boste živeli vecno, obstaja tudi majhna možnost, da bi lahko umrli že jutri.   

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Zavarovanje krije stroške doplacil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. Višina doplacila, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je opredeljena v 23. clenu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ce poenostavimo: dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbi za "doplacilo" zdravstvene storitve, za katero bi sicer morali doplacati iz lastnega žepa.

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Poskrbite za brezskrbno prihodnost vas in vaših bližnjih. Mesecno prihranite vsaj deset odstotkov svojih prihodkov in ne išcite izgovorov, zakaj ne morete varcevati že ta mesec. Vecina med vami bo našla kup izgovorov, zakaj ne more varcevati: prihodki mi ne zadošcajo niti za pokrivanje tekocih stroškov, zdaj sem mlad in želim živeti, varceval bom, ko se bom ustalil in vec zaslužil, zdaj je za varcevanje že prepozno, inflacija tako ali tako požre vse obresti, v pokoju bodo moji stroški nižji, zato mi bo pokojnina zadostovala ipd. Nehajte se slepiti  Vse našteto so le izgovori. Ukvarjajte se raje s svojimi željami. Hocete imeti vec denarja? Želite brezskrbno potovati po svetu? Radi bi imeli dovolj casa za svoje hobije, družino in prijatelje? Ali pa želite tarnati nad nepravicnostjo tega sveta, v katerem ste vecino svojega življenja trdo garali, na stara leta pa boste komaj pokrivali osnovne stroške življenja?  Odgovor je jasen. Želje pa se vam ne bodo izpolnile, ce boste neprestano iskali izgovore, zakaj ta mesec še ne morete zaceti varcevati. Tisti, ki želite izgovore zamenjati za financno svetlejšo prihodnost, zacnite takoj, torej danes.   

Zavarovanje motornih vozil

Avtomobilska odgovornost AO Z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzrocimo škodo drugi osebi (tretje osebe). Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi unicenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev,..) - materialna škoda in nematerialno škodo - škoda, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi. AO zavarovanje je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden pricne vozilo uporabljati v prometu.   AO+ Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreci motornega vozila utrpi voznik, kot povzrocitelj. Zavarovalna vsota je omejena na višino 51.000 EUR. Zavarovanje se obicajno sklepa za obdobje enega leta. Na višino premije vplivata boniteta zavarovanca, doplacilo na povecano nevarnost in obicajno moc motorja vozila.   Kasko zavarovanje vozila Kasko zavarovanje krije škodo zaradi unicenja, poškodovanja ali izginotja vozila. Z zavarovanjem vozila zavarujemo vse vrste motornih, prikljucnih, delovnih, tirnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele. Izbiramo med osnovnimi in dodatnimi kasko kritji, osnovna kasko kritja so: dogodki v prometu, požar, tatvina in posebni dogodke. K osnovnemu kasko zavarovanju lahko prikljucimo še dodatna kasko kritja.   

Zavarovanje nepremicnin

Zavarujejo se lahko razlicni objekti, kot so posamezno stanovanje v bloku oziroma vecstanovanjski hiši, stanovanjske hiše, garaže, pocitniške hiše, bazeni, kmetijska gospodarska poslopja,...   

Financno svetovanje

Licenca AZN: Posle zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja lahko pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi oziroma zavarovalno posredniški družbi oziroma pri drugih osebah, ce sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo, samostojno opravljajo samo fizicne osebe, ki imajo dovoljenje AZN Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja.   Licenca ATVP: Trženje enot investicijskih skladov na obmocju Republike Slovenije v imenu in za racun družbe za upravljanje iz 100. clena ali za racun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje Skladno s prvim odstavkom 131. clena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljevanju ZISDU–3) lahko opravljajo samo fizicne osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje ATVP Agencije za trg vrednostnih papirjev za trženje enot investicijskih skladov.   

Moja zavarovalna polica

Enostavna in vedno dostopna rešitev, ki vam omogoca na enem mestu dostop do vseh informacij:


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.