Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Arhitektura in design, Matija Berčič s.p.

arhitektura in design matija bercic s p ljubljana


Trstenjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

Smo manjši arhitekturni projektivni biro Matija Berčič s.p.s sedežem v Ljubljani. Naše delo je projektiranje individualnih stanovanjskih stavb, izvedba načrtov, oblikovanje notranjih interierjev ter izdelava 3D vizualizacije. Ukvarjamo se tudi z grafičnim oblikovanjem za vse tiskovin ter digitalnih vsebin. Potrebujete načrt za hišo,prenavljate stanovanje ,potrebujete izmero in izris pohištva za izdelavo po meri, urejate legalizacijo črne gradnje, vam je všeč lesena hiša, morda želite le tipski načrt za hišo ali iščete ponudbo za izvedbo gradbeno obrtniških del? Na vse zgoraj našteto kot tudi drugo imamo kvaliteten in finančno ugoden odgovor za vas. Stranki poizkušamo najti optimalno in najboljšo rešitev za uresničitev njenih želja za uspešen projekt. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/Matija-Bercic-sp_1-300x196.jpg Izvajamo:   Za našteto izdelamo kompletno tehnično dokumentacijo vključno z administrativnim delom do izdaje gradbenega dovoljenja oziroma pridobitve uporabnih dovoljenj. Na željo investitorja lahko vodimo tudi gradbeni inženiring oziroma gradnjo nasploh. Ponudbe za projekte izdelamo individualno po predhodnem razgovoru z investitorjem oziroma druge razpoložljive dokumentacije iz katere je razviden vsesplošni obseg in način dela.

Grafično oblikovanje

Z grafičnim oblikovanjem ustvarjamo nove vizualne identitete, hkrati pa nudimo podporo obstoječim blagovnim znamkam. Zagotavljamo vam profesionalne in celovite grafične rešitve, tako za tisk ali digitalne vsebine.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.