Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

AME EDIB MIRALEM S.P.

arhitekturno projektiranje maribor arhitekturno svetovanje maribor miklavz na dravskem polju


Cesta v Rogozo 37, 2204 Miklavž na Dravskem polju
...... Prikaži tel

Arhitekturno projektiranje Maribor, arhitekturno svetovanje Maribor

Podjetje AME Edib Miralem s.p. je bilo ustanovljeno leta 2002. Od takrat  smo izdelali preko 120 projektov vseh vrst objektov visokih gradenj (od projektov družinskih hiš, večstanovanjskih objektov, poslovnih in  industrijskih objektov do projektov šol in vrtcev).

Osnovna dejavnost podjetja je izdelava projektne dokumentacije od idejnih zasnov do pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedbe ter vpisov v uradne evidence.

Naše delo se začne s pogovorom s strankami in prilagajanju njihovim željam, ki kasneje z upoštevanjem pravil stroke in sodobnimi pristopi k projektiranju  vodijo h kvalitetni rešitvi v zadovoljstvo naročnika.

Arhitekturno projektiranje

Ukvarjamo se z 2D/3D arhitekturnim projektiranjem vseh vrst objektov visokih gradenj:

STANOVANJSKE STAVBE:

Po dogovoru vam poleg arhitekturnih projektov uredimo tudi projekte gradbenih konstrukcij (statika), elektro in strojnih instalacij ter vse ostale projekte (elaborati, študije), ki jih potrebujete.

Izdelujemo:

Projektantski nadzor

V projektantski nadzor spada več sklopov. Nadziramo ali se gradnja izvaja po PGD projektni dokumentaciji in izdanem gradbenem dovoljenju, pa tudi po PZI projektni dokumentaciji. Nadzorujemo kvaliteto izvedenih del, gradbenih proizvodov in vgrajenih materialov, inštalacij in tehnološke opreme, ki se vgrajujejo v objekt. Razen tega nadzorujemo skladnost obračunanih del z dejansko  izvedenimi in roke izvedbe, skladno s terminskim planom.

Revizija projektne dokumentacije

Za vas izvedemo kontrolo brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da bo objekt izpolnjeval predpisane bistvene zahteve, da bo v skladu s prostorskim aktom in gradbenimi predpisi in da bo objekt funkcionalen in primerno oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in gospodarna.

Arhitekturno projektiranje Maribor, arhitekturno svetovanje Maribor - AME ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE IN Z NJIM POVEZANO TEHNIČNO SVETOVANJE EDIB MIRALEM S.P.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.