Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ALFOM MEDNARODNA ŠPEDICIJA D.O.O.

Carinjenje blaga Koroška


Podgorje 64D, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Carinjenje blaga Koroška | ALFOM mednarodna špedicija d.o.o. so sinonim za carinjenje blaga Koroška, saj celovito, na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovnih znanj zastopajo stranke pred carinskimi organi.

Med glavnimi dejavnostmi je, poleg carinjenja blaga, tudi skladiščenje, distribucija ter kopenski prevozi in ladijski ter zračni transport tovora. 

carinjenje-blaga-koroska_5

Carinjenje blaga Koroška

Storitve vezane na carinjenje blaga Koroška se nanašajo na: 

1) Izvajanje pri tranzitu blaga

2) Carinjenje blaga (uvoz in izvoz blaga):

- vse informacije za izvedbo carinskih postopkov,

- svetovanje pri uporabi carinskih predpisov,

- uvrščanje blaga po kombinirani nomenklaturi carinske tarife,

- svetovanje o poreklu blaga,

- svetovanje in izvajanje poenostavljenih carinskih postopkov ter pomoč poslovnim partnerjem pri pridobivanju dovoljenj,

- svetovanje o polaganju garancij pri carinskih postopkih in svetovanje pri pridobivanju le-te, (polaganje garancije v carinskih postopkih),

- svetovanje in izvajanje poslov poročanja statističnih podatkov v informacijski sistem.

3) Carinsko skladiščenje

4) Intrastat poročila

Za vse dodatne informacije oziroma vprašanja, ki jih imate povezane s carinjenje blaga Koroška, so dosegljivi na spletni strani ter preko navedenih kontaktnih podatkov. Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.