Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE AS, JASNA POPOVIĆ S.P.,-MEDVODE

Čiščenje in vzdrževanje AS, Jasna Popović s.p., Medvode


Finžgarjeva ulica 16, 1215 Medvode
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

,,Čistilni servis,,

,Čiščenje in vzdrževanje,

Govorimo

O nas

 

Podjetje Čistilni servis, AS Jasna Popović s.p. Medvode, poleg generalnega čiščenja nudi tudi redna dnevna, tedenska ali občasna čiščenja prostorov. Redno/dnevno čiščenje nudimo za poslovne prostore, vzgojno varstvene ustanove (vrtce), šolske prostore in fakultete.

Čistilni servis se je specializiralo tudi za čiščenje zdravstvenih ustanov, kjer zagotavljamo s strokovnim kadrom najvišji nivo čiščenj. Velik poudarek posvečamo tudi športnim objektom, ki zaradi svoje velikosti in specifike potrebujejo drugačen pristop.

Poleg tega dnevno čistimo tudi industrijske objekte, kinodvorane, konferenčne prostore in gospodinjstva. Redno čiščenje se izvaja vsak dan oz. po dogovoru z naročniki 2x, 3x tedensko, v dogovorjenem obsegu.

 

Poleg dnevnega čiščenja stranki nudimo tudi generalno čiščenje, s čimer poskrbimo za temeljito čistočo.

 

Čiščenje poslovnih prostorov

 

Čiščenje ima za doseganje višjih standardov čiščenja poslovnih prostorov zaposlen usposobljen kader z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami, ki se stalno izobražuje in prenaša znanje na druge.

Prizadevamo si:

V podjetju se zavedamo, da so »kakovost« ljudje, zato prihodnost podjetja gradimo na kadru in vrednotah, kot so spoštovanje in zaupanje, ki so temelj vsakega dobrega odnosa. Zavedamo se, da za naše normative čiščenja potrebujemo urejen, zadovoljen in usposobljen kader ter optimalno organizacijo dela.

 

Čiščenje vzgojno varstvenih ustanov; vrtcev in šol

 

Čiščenje vrtcev
Otroci so naše bogastvo, zato je čiščenje v vrtcih, kjer preživijo velik del otroštva dejavnost, ki je v prostorih vrtcev prioriteta.

S čiščenjem se ohranja dobro počutje otrok in njihovo zdravo okolje za bivanje. Čiščenje prostore vrtcev čistimo po točno izdelanem načrtu čiščenja za posamezne prostore, ki se izdela na podlagi predhodnega ogleda (igralnice, garderobe, skupni prostori, hodniki, sanitarije, pisarne…).

Načrt vključuje za posamezne čistilne površine natančna navodila glede uporabe in pravilnega doziranja čistil, krp, gobic, veder, navodila za varno delo, navodila za vzdrževanje čistilne opreme, ravnanje z odpadki, zdravstvene, varnostne in okoljske vidike.

Čiščenje zdravstvenih ustanov

Redno čiščenje in razkuževanje sta v zdravstvenih ustanovah nujna tako za preprečevanje okužb, kot za vzdrževanje opreme in splošno počutje uporabnikov zdravstvenih prostorov.

Poleg osnovnega vzdrževanja čistega okolja za bolnika, zdravstveno osebje in obiskovalce, je v zdravstvenih ustanovah izjemnega pomena ciljno razkuževanje kontaktnih površin in temeljito čiščenje prostorov oz. delov prostorov, kjer je tveganje za prenos okužbe večje.
Za to je potrebna primerna oprema ter ustrezno usposobljeno in natančno čistilno osebje.

Pri čiščenju higiensko zahtevnih prostorov se uporablja vlažno brisanje, ki preprečuje dviganje prahu in s tem potencialno tudi mikroorganizmov. Za zgornje površine je v uporabi barvni sistem krp, po načelu ena krpa en prostor, kar pomeni, da je izbrana barva krpe namenjena samo izbranim površinam v prostoru.

Čiščenje trgovskih centrov, kinodvoran in športnih objektov

 

Čiščenje trgovskih centrov

Čiščenje trgovskih centrov je eno od zahtevnejših čiščenj, saj zahteva ekonomično razporeditev delovnega časa, strojno čiščenje in temu ustrezno usposobljen kader. Zagotavljamo vam, da imamo izkušnje in prakso, profesionalne stroje in čistila, zato nas pokličite.

 

Čiščenje kinodvorane 

Za čiščenje kinodvoran s tekstilnimi talnimi oblogami uporabljamo sistem čiščenja s paro visoke temperature in ščetkami. Paro se prši neposredno na tla in s »ščetkanjem« odstranimo tudi najtrdovratnejšo umazanijo s tal. Tekstilnim vlaknom se poleg čiščenja povrne tudi svežina.

 

Čiščenje športnih objektov

Čiščenje telovadnic in športnih dvoran zahteva, glede na njihovo uporabo, profesionalne proti-zdrsne premaze in za redno vzdrževanje čistila. Proti-zdrsni premaz ne spreminja videza površine in je na površini neviden. Po postopku se poveča trenje obdelane površine, kar zmanjša nevarnost zdrsa.

Čiščenje gospodinjstva

Če je prišel čas, ko je potrebno vaše stanovanje ali hišo temeljito očistiti od stropa do tal, pa zato nimate časa, nas pokličite. Imamo posebno mobilno ekipo, ki se vam bo prilagodila in vas rešila skrbi.

Stopite v stik z nami!

Če želite o nas izvedeti več podrobnosti , nas pokličite ali nam pišite.

Z veseljem vam bomo pomagali!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.