Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

UPC SVETOVALNA SKUPINA, POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

davcna optimizacija optimizacija davka za podjetja davcno svetovanje ljubljana


Trg republike 3, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
Prikaži web

Davčna optimizacija, optimizacija davka za podjetja, davčno svetovanje

UPC svetovalna skupina d.o.o.

Davčna optimizacija, optimizacija davka za podjetja, davčno svetovanje, finančno svetovanje, poslovno svetovanje, ... Vse to in še več nudi UPC svetovalna skupina d.o.o.

UPC svetovalna skupina d.o.o. je svetovalno podjetje, ki deluje na področju davčnega, pravnega, finančnega in poslovnega svetovanja. Dinamičen kolektiv, ki ga odlikujejo strokovnost, prilagodljivost in odzivnost, vam zagotavlja učinkovite rešitve najvišjega kakovostnega razreda. Svetujemo tako multinacionalkam kot malim domačim podjetjem, ki prihajajo iz najrazličnejših panog. V skladu z našim vodilom vse stranke obravnavamo enako: nudimo jim celovite strokovne rešitve, ki jim zagotavljajo optimizacijo poslovanja in bistveno večjo dodano vrednost. Predani smo odličnosti in o naših strankah razmišljamo kot o lastnem podjetju. Izkušnje smo nabirali pri domačih in tujih (big four) svetovalnih družbah. Sodelovali smo pri več sto davčnih inšpekcijskih postopkih. Izvedli smo preko tristo davčnih optimizacij, znotraj meja Slovenije ali na mednarodni ravni. Sodelujemo s partnerskimi pisarnami na Nizozemskem, Cipru, Malti, v Luksemburgu, ZDA in drugod.

Zakaj izbrati podjetje UPC svetovalna skupina d.o.o.?

Ponudba podjetja UPC svetovalna skupina d.o.o.:

Zagotovimo vam popolno storitev. Svetujemo in izpeljemo predlagano.    Priprava DDV obračunov, zastopanja v postopkih, statusna preoblikovanja, optimiranje za lastnike, olajšave za R&R, preventivni davčni pregledi, transferne cene, optimiranje davčne osnove, redno davčno svetovanje, itd.

Izdelamo oceno vrednosti podjetja in nudimo sorodne storitve. Optimizacija stroškov, izdelava poslovnih načrtov, finančna reorganizacija podjetij, svetovanje pri zadolževanju, skrbni finančni pregledi, vrednotenje podjetij in sredstev, optimizacija bilance stanja, itd.

Ustanovimo podjetje v tujini, odpremo račun in skrbimo za vašo pošto. Avstrija, Belize, Angvila, Deviški otoki, Hrvaška, Ciper, Dubaj (ZAE), Gibraltar, Hong Kong, Irska, Latvija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Singapur, Švica, Združeno kraljestvo, Združene države itd.

Svetujemo pri medn. davčnih vprašanjih ali relociramo vaš posel. Zaradi poznavanja lokalne davčne zakonodaje, mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja in evropskih direktiv lahko vaš posel organiziramo na način, da boste poslovali bolj učinkovito.

Davčna optimizacija, optimizacija davka za podjetja, davčno svetovanje, finančno svetovanje, poslovno svetovanje, vse to na enem mestu - UPC svetovalna skupina d.o.o.! Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.