Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

DETEKTIVSKA AGENCIJA VESTIGIUM, D.O.O.

Detektiv, zasebni detektiv, detektivska poizvedba za poslovne subjekte, posameznike


Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
Prikaži web

Detektiv, zasebni detektiv, detektivska poizvedba za poslovne subjekte, posameznike

Detektivska agencija VESTIGIUM, d.o.o. (detektivska poizvedba za poslovne subjekte, posameznike) je podjetje, ki vam bo svetoval in pomagalo rešiti vaš problem. Pri svojem delu se dnevno srečujemo z reševanjem vprašanj poslovnih subjektov in posameznikov. Za to smo usposobljeni. Na vseh segmentih našega dela pa se redno izobražujemo z namenom, da bi bili še boljši in v trendu z razvojem detektivske dejavnosti.

Temelja delovanja Detektivske agencije Vestigium sta Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1) in Kodeks detektivske poklicne etike. Posvetimo se vsakemu primeru posebej, se vanj poglobimo ter predlagamo najboljšo rešitev za posameznega naročnika naših detektivskih storitev.

Opravljamo poizvedbe za poslovne subjekte in za posameznike. Naše delo je uspešno zaradi združevanja strokovnega znanja, specifičnih znanj ter težnje po odličnosti.

Za poslovne subjekte, zlasti podjetja, podjetnike, odvetnike in odvetniške družbe, opravljamo poizvedbe, povezane z delovnim razmerjem, preverjanje zavarovalniških goljufij, iskanje dolžnikov, poslovne poizvedbe doma in v tujini.

Za posameznike opravljamo poizvedbe v zvezi z dedovanjem, iskanjem premoženja v postopkih dedovanja, o ukradenih vozilih in predmetih, ...

Pridobivanje podatkov in informaciji je težavno in zapleteno ter vam vzame veliko časa. Predlagamo, da nas pooblastite, da namesto vas in za vas pridobimo podatke in informacije, ki jih potrebujete, svoj čas pa prihranite za svojo osnovno dejavnost.


Ste se znašli v situaciji, za katero ne veste, kako bi jo rešili? Potrebujete nekoga, ki bo prisluhnil vašemu problemu in vam ob tem svetoval, nekoga, ki vam bo pomagal do rešitve?

Detektivi v Detektivski agenciji Vestigium smo TU ZA VAS!


ZAKAJ SKLENITI POGODBO Z DETEKTIVSKO AGENCIJO VESTIGIUM?

Oglejte si tudi našo spletno stran! Za več informacij si poglejte našo ponudbo in nas kontaktirajte! Z veseljem bomo odpravili vaše težave!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.