Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Dimnikarstvo Idrija, Dejan Šukalo s.p.

dimnikarstvo idrija dejan sukalo s p idrija


Levstikova ulica 5, 5280 Idrija
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

V podjetju Dimnikarstvo Idrija, Dejan Šukalo s.p. vam nudimo storitve dimnikarske službe na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah s katerimi se zagotavlja zaščita zdravja ljudi, požarna varnost, varstvo okolja in racionalna raba goriv in tudi funkcionalnost teh naprav. Zaposleni smo 3 dimnikarji, ki se ponašamo s kar 30 letnimi izkušnjami! Z dne 31.12.2016 se ukinjajo koncesije in nastopa prosti trg z 01.01.2017 naprej. Pridobili smo vsa dovoljenja in potrebne licence. Noviteta je tudi obvezno merjenje prašnih delcev na trdna goriva kot so polena, sekanci in pelete na 4kW! http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/dejan-sukalo_1-300x267.jpg

Čiščenje

Očiščene kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave zagotavljajo požarno varnost in učinkovitejše delovanje. S čiščenjem dimovodnih naprav se odstranjujemo obloge v odvodih dimnih plinov, da se zagotavljanja nemoten odvod dimnih plinov in preprečujejo dimniški požari.  

Pregledi

Na kurilnih in dimovodnih napravah ter zračnikih se 1 x letno opravi redni letni pregled z namenom zagotavljanja najboljšega delovanja in največje varnosti.  

Meritve

Na vseh malih kurilnih napravah na plin in olje je potrebno 1 x v kurilni sezoni opraviti meritve emisij dimnih plinov.   Dimnikarsko dejavnost opravljamo na območju Idrije in okolice.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.