Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

E-KLIK, RACUNALNIŠKE STORITVE, JURE JAKOPIC S.P.

e klik racunalniske storitve jure jakopic s p 1360


Delavsko naselje 23, 1360 Vrhnika
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Ali vaša obstojeca spletna stran ne zagotavlja želenih rezultatov oz. je sploh še nimate?

Potem je skrajni cas, da stopite v stik z e-Klik!

Z ucinkovitim nacrtovanjem in izdelavo profesionalne spletne strani vam v podjetju E-Klik racunalniške storitve Jure Jakopic s.p. pomagamo pri doseganju ciljev vašega podjetja:

 

Spletno stran vam izdelamo tako, da združuje najnovejše trende in smernice:

Spletne strani

1. Nacrtovanje spletne strani

Izdelava spletne strani se pricne pri odkrivanju specificnih potreb, želja in ciljev vašega podjetja. O tem se dobro pogovorimo na uvodnem sestanku, na katerem vam podamo tudi naše nasvete. Skupaj z vami se odlocimo, kako bo spletna stran oblikovana ter kakšne marketinške strategije bomo uporabili, da bi dosegli zastavljene cilje.

2. Dizajn

Za vas ustvarimo unikaten predlog dizajna spletne strani. Vsak korak je vnaprej dobro premišljen, vsak gumb je nacrtovan in namerno na svojem mestu, kar zagotavlja, da vaša nova spletna stran uporabnike preprica, da stopijo v akcijo in vas kontaktirajo. Predlagan dizajn uskladimo in soustvarimo skupaj z vašimi željami, saj sta prijetna oblikovna podoba in dobra vsebinska arhitektura kazalca urejenega in uspešnega podjetja, pri obiskovalcu strani pa vzbujata obcutek zaupanja.

 

3. Razvoj

Po uskladitvi osnutka dizajna sledi tehnicna izdelava vaše spletne strani. Potek izgradnje lahko v vmesnem obdobju spremljate na testnem naslovu, kjer imate vpogled v delovno verzijo vaše spletne strani. V podjetju sledimo trenutnim tehnicnim standardom in trendom, kar zagotavlja, da bo vaša nova spletna stran zgrajena funkcionalno in skladno s pricakovanji njenih uporabnikov. Razvoj spletne strani se zakljuci s testiranjem delovanja in kakovosti celotne spletne strani ter postavitvijo spletne strani na strežnik.

 

4. Optimizacija za iskalnike

V podjetju e-Klik poskrbimo, da je vaša spletna stran narejena na nacin, ki zagotavlja visoko rangiranje v iskalnikih, kar vašemu podjetju omogoca, da vas lahko potencialni kupci hitro najdejo. Velik poudarek dajemo tudi kljucnim besedam in logicni razporeditvi vsebin. Izdelali vam bomo marketinško ucinkovito spletno stran, ki bo vsebinsko smiselno zasnovana, marketinško naravnana in uporabnikom prijazna.

Servis

V podjetju e-Klik vam nudimo široko ponudbo racunalniških storitev. Servisiramo tako stacionarne, kot tudi prenosne racunalnike, okvarjeno strojno opremo pa vam zamenjamo z novo, na katero vam nudimo garancijo. Popravljamo tudi LCD zaslone pri prenosnikih in klasicnih racunalnikih.

V podjetju e-Klik vas rešimo vseh naštetih racunalniških tegob. Nudimo vam:Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.