Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

GERMANICA, JEZIKOVNI TECAJI IN PREVAJANJE, SUZANA SLEMENŠEK S.P.

germanica jezikovni tecaji in prevajanje suzana slemensek s p 3000


Puncerjeva ulica 4, 3000 Celje
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Suzana Slemenšek, rojena 1. 10. 1961, sem profesorica nemšcine in anglešcine z diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani. Imam preko 27 let bogatih delovnih izkušenj v srednjem šolstvu, pri vodenju splošnih in poslovnih tecajev, animacije za predšolske otroke ter prevajanju z razlicnih podrocij. Vodim tudi individualne tecaje po meri posameznika. Sodelovanje z raznimi podjetji, privatnimi šolami in Ljudskimi univerzami – vodenje jezikovnih tecajev:

Jezikovni tečaji

Najvecja prednost mojih tecajev je v tem, da se popolnoma prilagodim posamezniku ali skupini. Na podlagi brezplacnega svetovalnega pogovora oz. testiranja stopnje znanja se oblikujejo ucne skupine. Pri individualnih tecajih poskušam ugotoviti tudi ucni tip kandidata. Predstavitvene ure tecajev za otroke so brezplacne, tako da se otrok lahko sam oz. skupaj s starši odloci o obisku tecaja. Število ur posameznega tecaja se doloci po dogovoru. Cena jezikovnega tecaja se oblikuje na podlagi stopnje predznanja oziroma vrste tecaja.  

Jezikovni tečaji anglešcine

Vrste jezikovnih tecajev: Jezikovni tecaji anglešcine za odrasle (stopnje A1-C2): Jezikovni tečaji angleščine za učence, dijake in študente: Jezikovni tecaji anglešcine za otroke:  

Jezikovni tecaji nemšcine

Vrste jezikovnih tecajev: Jezikovni tecaji nemšcine za odrasle (stopnje A1-C2): Jezikovni tecaji anglešcine za ucence, dijake in študente: Jezikovni tecaji anglešcine za otroke:  

Prevajanje

Anglešcina   Nemšcina   Cena prevoda se doloci glede na vrsto in obseg besedila ter glede na rok izvedbe.  

Zanimivosti

Podjetniško usposabljanje Na dvomesecnem podjetniškem usposabljanju, ki je potekalo septembra in oktobra 2016 v Celju, sem pridobila mnogo koristnih informacij in zanimivih poznanstev. S tremi kolegicami smo se promovirale na celjskem sejmu MOS 2016 v okviru jezikovnih rešitev.


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.