Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Gradbeno podjetje Drava, gradbeništvo, inženiring, storitve, d.o.o.

gradbeno podjetje drava d o o ptuj


Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
...... Prikaži tel
Prikaži web

Gradbeno podjetje Drava je ustanovljeno z namenom opravljanja nepremičninsko storitvene dejavnosti in prevzemanja razvoja raznih investicij od projekta do realizacije ob upoštevanju kvalitete, roka in cene. Usmeritev delovanja podjetja je v razvoj stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih objektov ter komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z lastnimi finančnimi viri za potrebe trga ali za znanega naročnika oz. investitorja. Pri svojem delu vzpostavljamo korekten odnos z investitorji ob upoštevanju kvalitete, roka in cene. Naš glavni cilj je biti ob koncu investicije v zadovoljstvu naročniku, zaposlenim in poslovnim partnerjem. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/03/gradbeno-podjetje-ptuj_1-1.jpg Nudimo http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/03/gradbeno-podjetje-ptuj_2-300x222.jpg

Storitve

Gradnja za investitorje Gradnja novih in adaptacija starih objektov vseh namembnosti in za vse kupce, ki se s svojimi investicijskimi potrebami pojavljajo na trgu. Gradnja za trg Priprava investicije (nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih dovoljenj in drugih potrebnih soglasij, priprava projektov, zagotavljanje financiranja), izvedba investicije, prodaja zgrajenega objekta (poslovni in trgovski prostori, lokali, stanovanja, …). Pri tem upoštevamo in spoštujemo vse želje naročnika v vseh fazah izvedbe investicije. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/03/gradbeno-podjetje-ptuj_3-300x225.jpg Svetovalni inženiring Nudimo strokovno in organizacijsko pomoč v celotnem investicijskem procesu. Prične se z idejo in konča ob predaji objekta. Nudimo vam svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta, povezovanje nalog projektnega in izvedbenega menedžmenta, idejno zasnovo – idejni projekt, izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del), procese izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb), nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/03/gradbeno-podjetje-ptuj_4-300x228.jpg

Reference

  VirZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.