Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ASTOP, agencija za svetovanje, izterjavo, posredovanje, d.o.o.

izterjava dolgov izvensodna izterjava dolgov prevzem odvzem premicnin nepremicnin ljubljana


Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
Prikaži web

Izterjava dolgov, izvensodna izterjava dolgov, prevzem, odvzem premičnin, nepremičnin

Astop d.o.o. - Dolžnike prepustite nam, kreativnost usmerite drugam!

Izterjava dolgov, izvensodna izterjava dolgov, prevzem, odvzem premičnin, nepremičnin - vse to in še več nudi podjetje Astop d.o.o.. Zaposleni v podjetju opravljajo dejavnost izterjave, posredovanja, poslovnega svetovanja in ugotavljanja dejanske poslovne bonitete že celi dve desetletji. Naše delovanje poteka dosledno na ravni visokega medsebojnega zaupanja, varovanja tajnosti poslovnih podatkov in korektnem sodelovanju s poslovnimi partnerji. Tak način dela omogoča preglednost in maksimalno ažurnost v danem trenutku tam, kjer je to najbolj pomembno - na terenu! Visok nivo profesionalizma nam omogoča, da rešimo najtežje primere - situacije, ki se jih druge družbe izogibajo ali pa enostavno ne premorejo zadosti izkušenj. Naše podjetje deluje aktivno na področju celotne Slovenije ter v nekaterih primerih tudi tujine. Vizija podjetja je trdna; ostati med najboljšimi še naprej! V našem podjetju neprestano vlagamo v izobraževanje in razvoj. Razvili smo lastni informacijski sistem, ki temelji na doslednem in realnočasovnem delovanju vseh internih operacijskih procesov. Tako imenovan operativni trikotnik med vodstvom, operativci in back-office podporo, podkrepljen z najnaprednejšimi informacijskimi storitvami, le dodatno pripomore, da smo vedno v koraku s trenutnim stanjem; kjerkoli in kadarkoli. Naša tradicija je garancija uspeha! "Naročnikom izterjamo – povrnemo 91% vseh dolgov s področja Slovenije in EU ter 77% s področja nekdanje Jugoslavije." "Naši poslovni partnerji delujejo na različnih poslovnih področjih." Tradicija je zaupanje! "Zaradi doseženega zaupanja že vrsto let sodelujemo s slovenskimi in tujimi bankami, leasing hišami, podjetji in fizičnimi osebami." Tradicija je prednost! "Operativnost zaposlenih sega že v leto 1993, tako izkušnje iz stroke kopičimo že 20 let. Tradicijo uspešne prakse uspešno prenašamo na mlade in ambiciozne kadre, katerih najkrajši delovni staž v stroki je 5 let." Ponudba podjetja za izterjavo dolgov Astop d.o.o.: Izvensodna izterjava, mediacija se uporablja zaradi hitrejšega reševanja primerov, tako tistih, ki še niso, kot tudi tistih, ki so že v sodnem postopku. V našem podjetju jo uporabljamo v primerih, ko se dolžnik izogiba poplačilu obveznosti in jo utemeljimo predvsem na dobrem poznavanju psihologije ljudi. Izvensodna izterjava vam v primerjavi s sodno izterjavo omogoča precejšnji prihranek, saj ni obveznega plačila sodnih taks ter drugih sodnih stroškov (sodni cenilci, izvršitelji, rubežniki …). Odkup terjatev je primeren za podjetja, ki želijo občasno financirati svoje poslovanje na podlagi bonitetno ustreznih terjatev. Denarna sredstva pridobite takoj. Gre za kratkoročen način financiranja in preprečevanje likvidnostnih težav. Sredstva tako lahko takoj uporabite za svoje poslovanje. Za ta način se podjetja odločajo predvsem zaradi preprečevanja likvidnostnih težav. V primeru, ko izvensodna izterjava, mediacija ni uspešna oziroma ni uspešna v celoti, vam s pogodbenimi strokovnjaki, odvetniki izvedemo postopek sodne izterjave, izvršbe, zastopanje na rubežih in koordinacijo z odvetniško družbo v primeru tožbe. Z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki s področja računovodstva vam izdelamo bonitetne ocene vaših novih poslovnih partnerjev. Za boljše obvladovanje trenutne situacije pa izvajamo bonitetno ocenevanje tudi vaših že obstoječih poslovnih partnerjev ter nenazadnje vaših dolžnikov. Prednosti podjetja za izterjavo dolgov Astop d.o.o.: Naše poslovanje poteka jasno in v dogovorjenih rokih. Zavedamo se, da lahko težave z likvidnostjo predstavljajo vprašanje obstanka v poslu. Obrnite se na nas in skupaj bomo v nakrajšem možnem času poiskali primerno rešitev za vas. Na naš uspeh smo izjemno ponosni! Naša utilizacija je izredno visoka in v praksi predstavlja več kot 90% realizacij. Za uspeh skrbijo trikotnik tesno povezanih poslovnih procesov; močno vodstvo, izurjeni operativci in izdelan sistem back-office obdelave podatkov. Nobena stranka ni enaka in nobena težava ne more imeti enakega pristopa, česar se v našem poslovanju še kako zavedamo. Izvajamo zelo temeljit in individualen pristop. Verjamemo v moč povratnih informacij, zato je sodelovanje s klienti ključnega pomena pri realizaciji posla. Ponujamo vam celovite nadstandardne storitve, kjer se posvetimo in prilagodimo vašim posebnostim. Naše delovno načelo je proaktivnost vseh poslovnih procesov, kar nam omogoča razmišljanje out-of-the-box. S takim pristopom uspešno rešujemo tudi najtežje primere.

Izterjava dolgov, izvensodna izterjava dolgov, prevzem, odvzem premičnin, nepremičninZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.