Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

UNIKOP SANJA ŠARIĆ S.P.

Izvajanje nizkih gradenj Slovenija


Na Vinograd 6, 4000 Kranj
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

Izvajanje nizkih gradenj Slovenija | Na podjetje UNIKOP SANJA ŠARIĆ S.P. se obrnite za izvajanje nizkih gradenj. Slovenija jih dobro pozna, saj imajo dolgoletne izkušnje, so hitro odzivni, prilagodljivi in vrhunsko usposobljeni. 

Za izvajanje nizkih gradenj ponujajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno, skrbijo pa tudi da so dela opravljena v skladu z naročnikovimi zahtevami in željami ter v dogovorjenem času. 

izvajanje-nizkih-gradenj-slovenija_3

Izvajanje nizkih gradenj Slovenija

Postali so sinonim za kvalitetno, hitro in ugodno izvajanje nizkih gradenj Slovenija. Tudi za vas bodo poiskali najboljše rešitve ter poskrbeli za izvedbo izkopov ter drugih zemeljskih del. 

Imajo lastno gradbeno mehanizacijo, ki jim omogoča, da se na vsako povpraševanje odzovejo v najkrajšem možnem času.

Ker jim zadovoljstvo strank največ pomeni, s celovito ponudbo storitev na enem mestu skrbijo, da jih naročniki del radi priporočajo ter jamčijo za njihovo kakovost.

Tudi vaša pričakovanja, ki jih imate v zvezi z izvajanje nizkih gradenj Slovenija, bodo dosegli ali presegli. Kontaktirajte jih za odlično ponudbo!
Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.