Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Kmetija Semprimožnik, Pavla Semprimožnik-Šmartno ob Paki

kmetija semprimoznik pavla semprimoznik smartno ob paki smartno ob paki


Skorno 7, 3327 Šmartno ob Paki
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

,,Kmetija Semprimožnik,,

Pavla Semprimožnik-Šmartno ob Paki

 

Kmetija Semprimožnik je na gričevnato hribovitem območju nad Šmartnem ob Paki, v naselju Skorno na nadmorski višini 400 m. Do kmetije se lahko pripeljete če na cesti Velenje-Šmartno ob Paki pri odcepu pa Skorno zavijete desno v hrib, kjer je tudi oznaka za lovski dom Oljka. Že po dobrih 700 m vas na desni strani pričaka tabla z oznako v slepo ulico, ki vodi do kmetije.

 

Kmetijski namen pridelave je pretežno za lastno porabo, nekaj pa je tudi za prodajo preko posrednikov, to je predvsem prodaja govedi. Kmetija, ki ima vseh kmetijskih zemljišč 16 ha je usmerjena v ovčje rejo.

http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/03/kmetija-smartno-ob-paki_1-300x224.jpg

Okoli kmetije je na približno 1,5 ha travniški visoko debelni sadovnjak s 200 drevesi, največ je seveda jablane različnih sort.

 

Pridne roke gospe Pavle izdelujejo čisto naravno in domače zeliščno milo brez konzervanskov ali dodatkov. Milo je primerno za vse mi so alergični na ostala mila ali imajo občutljivo kožo, ki z uporabo postane na otip bolj mehka. Na kmetiji lahko kupite tudi volno ter male jagnjeta.

Za ogled kmetije in ostale informacije se dogovorite z gospodarjema po telefonu.

  http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/03/kmetija-smartno-ob-paki_2-300x192.jpg

Če želite o nas izvedeti več podrobnosti , nas pokličite ali nam pišite.

 Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.