Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Kravanja, izdelava kovinskih konstrukcij, Jure Kravanja s.p.

kravanja izdelava kovinskih konstrukcij jure kravanja s p celje


Babno 17b, 3000 Celje
...... Prikaži tel
Prikaži web

Korenine našega podjetja segajo daleč v leto 1975, ko je Kravanja Franc s.p., s sedežem na Babnem, ustanovil  podjetje.  Zato že prvo ime  podjetja izhaja iz njegovega imena in priimka. G. Franc Kravanja si je v začetkih pomagal s 3 sodelavci, ki so učinkovito in uspešno izvajali projekte, kar je botrovalo k večjim naročilom in posledično tudi k zaposlovanju. Ob strani pa mu je pomagal sin Jure Kravanja, ki je po upokojitvi prevzel poslanstvo podjetja in registriral v Jure Kravanja s.p.. Čakala ga je težka naloga saj je bil trg v razcvetu, tako si je vsako jutro pred prihodom na delo rekel:” Trg dozoreva in naloga Kravanja Jure s.p. je, da zori z njim” in tako se lahko danes pohvali s 37 članskim delovnim timom. Vizija podjetja Kravanja Jure s.p. je postati najboljši ponudnik kvalitetnih storitev s področja naših dejavnosti. S svojim znanjem in izkušnjami želimo v popolnosti zadovoljiti naše naročnike. Od svojih dobaviteljev smo in bomo tudi v prihodnje zahtevali stalne izboljšave in najvišjo kakovost izdelkov, s sodobno organizacijo poslovanja pa dosegli optimalne dobavne roke in ugodne cene. Naše delovanje temelji na visokih strokovnih kriterijih, ki jih zaposleni pridobivajo s stalnim izobraževanjem na področju delovanja. Delo z ljudmi temelji na principu spoštovanja strokovnih in moralnih standardov v stroki. Svetovanje temelji na zaupanju, odkritosti ter spoštovanju strankinih potreb in želja. Vedno izhajamo iz potreb stanke. Vsako stranko in njene potrebe rešujemo s popolno predanostjo njenim željam. S kakovovostnimi storitvami zagotavljamo celovito oskrbo na področju prezračevanja, industrijskega odsesovanja, izdelave jeklenih konstrukcij, pnevmostransporta, ter ključavničarskih del. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/kravanja_1.jpg

Klimatizacija

Prezračevanje in klimatizacijo izdelujemo v naslednjih objektih: http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/kravanja_3-300x190.jpg

Odsesovanje

 

Prezračevanje

http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/kravanja_2-300x193.jpg

Ključavničarstvo

V našem podjetju se ukvarjamo tudi s proizvodnjo drobnih ključavničarskih izdelkov, kot so: Vse izdelke prilagodimo želji kupc oz. naročnika (izdelava po meri). Pred vsako izdelavo oz. montažo naročnika obišče predstavnik podjetje ( projektni vodja), kateri lahko svetuje ter poda rešitve, idejene skice za izdelamo ter montažo določenega izdelka.  

Jeklene konstrukcije

Izdelujemo in montiramo jeklene konstrukcije lažje, srednje in težje izvedbe. Na leto predelamo približno 350T jekla, kar je okoli 5% vseh jeklenih konstrukcij v Sloveniji. Za izvedeno jekleno konstrukcijo izdelamo oz. priskrbimo veljavne A – teste in poročila, ter so pod nenehnim nadzorom pooblaščene instutucije IKM Ljubljana. Naši varilci imajo opravljen preizkus po SIST EN 2887-1, ki velja v EU. Za kvaliteto opravljenih del dajemo garancijo po uzancah, ki veljajo za tovrstno dejavnost oz. po sklenjeni pogodbi.   VirZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.