Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

LEKTORIRANJE IN PREVAJANJE, BARBARA JARH CIGLAR

Lektoriranje in prevajanje, Barbara Jarh Ciglar


Ulica 25. maja 6, 2250 Ptuj
...... Prikaži tel

Barbara Jarh Ciglar s Ptuja vam nudi lektoriranje diplomskih nalog, magistrskih nalog, disertacij, brošur, in prevajanje iz nemščine v slovenščino. Hitro, natančno in cenovno ugodno! Lektoriranje zajema celoten jezikovni pregled, ki vsebuje slovnično in pravopisno pregledovanje besedil, odpravljanje napak in sooblikovanje besedila v pomenu oblikovne in slogovne korekture.

Potrebna je temeljita analiza besedila, da lektor v besedilu odpravi pravopisne, slovnične in stilistične napake. Po opravljeni lekturi, ki zahteva natančnost in doslednost, je besedilo brez napak in napisano tudi pomensko pravilno.

Kaj lektoriranje vključuje?

 

Prevajamo in lektoriramo:

 

Prevajanje

Prevajanje nemščina-slovenščina je najpogosteje iskano nemško prevajanje. Prevajanje vam zagotovimo v najkrajšem možnem času z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Prevajanje iz nemščine v slovenščino načeloma zahteva manj dela, ampak včasih temu ni tako. Ni vsak človek strokovnjak na vseh področjih, zato je včasih potrebno vložiti več truda in časa v kakovosten in zanesljiv prevod. Vsekakor je velika prednost ta, da je slovenščina materni jezik in ni jezikovnih ter kulturnih ovir oz. so minimalne.

Prevajalec za nemški jezik mora vedeti, da je v 90-ih letih prejšnjega stoletja v nemščini uveden nov pravopis, ki zapoveduje rabo ß le za dolgimi samoglasniki, za kratkimi se lahko pojavi le ss. Kliknite na povezavo, če potrebujete nemški prevod.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.