Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

MONTAŽE ROBERT BEKAR S.P.-SEŽANA

montaze robert bekar s p sezana sezana


Merce 10A, 6210 Sežana
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

,,NADSTREŠKI, KOVANE OGRAJE, KOVINSKE KONSTRUKCIJE,,

MONTAŽE ROBERT BEKAR S.P.-Sežana

Govorimo

O nas

Glavna dejavnost podjetja je izdelava kovinskih ograj, vrat, nadstreškov, stopnišc in posameznih delov tako za ograje kot vrata. Že na samem zacetku našega delovanja smo se zavedali, da bomo dosegli zadane poslovne cilje le pod pogojem, ce bomo sledili razvoju obdelave kovin in trendom ter pripadajocih materialov v naši branži.

Skrbimo tudi za dodatna izobraževanja za delo z novimi materiali. Zato pa se lahko sproti uspešno prilagajmo s ponudbo tudi samem povpraševanju na trgu.Vse to pa so razlogi, da smo se, izjemno hitro, postavili ob bok priznanim podjetjem iz naše branže, ki so vredna zaupanja.

Dejstvo, da se držimo dogovorjenih rokov pa je še dodaten razlog, da bomo ostali še dolgo v tej ugledni družbi.Naše ograje nimajo le varovalnega, ampak tudi  močan vizualni učinek.  Ograje so primerne tako za balkone, notranje prostore, dvoriščne, vrtne v ostale namene.

Pri izdelavi ograj se v kar se da najvecji možni meri prilagajamo narocnikom. Za vsako ograjo tudi predlagamo kar najboljšo opcijo. Ograje se lahko izdelajo iz razlicnih kovinskih materialov, tudi z lesenimi dodatki.

Prav tako v našem podjetju izdelujemo tudi druge kovinske izdelke po narocilu.

STORITVE

Poskrbimo za brezhibno izdelavo in montažo kovinskih  ograj. Tudi takih ograj, ki ne potrebujejo betonskih parapetov. Poskrbimo tako za ograje pri stanovanjskih objektih kot tudi poslovnih. Po izdelavi ograj v popolnem skladju z načrti  naročnikov, poskrbimo še za strokovno montažo. Zato so naše ogreje vedno izdelane in postavljene v popolnem skladju z vsemi standardi in veljavnimi gradbenimi predpisi.

Najbolj pogoste naročene ograje so:

 

Poskrbimo tudi za brezhibno izdelavo in montažo vrat pri kovinskih ograjah.

Dvorišcna vrata so vedno izdelana na podlagi nacrtov naših strank.  Po izdelavi dvorišcnih vrat poskrbimo tudi še za strokovno montažo.

Seveda izdelujemo dvorišcna vrata tudi za »vhod« vozil. Ponavadi so taka vrata opremljena tudi z avtomatskim odpiranjem in zapiranjem. Avtomatska dvorišca vrata omogocajo odpiranje dvorišcnih vrat z daljincem kar iz avtomobila oziroma iz hiše ali poslovnega objekta. Takšni daljinski upravljavci majo v povprecju domet okoli 100 metrov.

Najbolj pogoste narocena dvorišcna vrata so:

 

Ker so vsi naši izdelki kovinskih konstrukcij in njihovih delov plod naročil naših strank, pa imamo tudi veliko naročil za izdelavo kovinskih  stopnišč in nadstreškov za razlicne namene.

Kovinska  stopnišča so tako lahko notranja ali zunanja, nadstreški pa so lahko zgolj nadstreški na vhodom, nadstreški teras ali nadstreški za parkiranje vozil. 

Prepričani smo, da ste ugotovili, da obsegamo praktično vso ponudbo izdelave kovinskih konstrukcij, tako za potrebe pri stavbnih kot poslovnih, proizvodnih in drugih objektov. Poleg kvalitete pa nas krasita še hitra odzivnost in spoštovanje dogovorjenih rokov. Zato smo lahko zagotovo tudi za vsa odlična rešitev.

 

Izvajamo prekrivanje streh po narocnikovih željah. Seveda našim narocnikom tudi svetujemo pri celotnem procesu od same ideje do uresnicitve:

 

7x zakaj MONTAŽE ROBERT BEKAR S.P.-Sežana?

Stopite v stik z nami!

Če želite o nas izvedeti več podrobnosti, nas pokličite ali nam pišite.

Z veseljem vam bomo pomagali!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.