Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

S-TIMM, PODJETJE ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE, D.O.O.

nacrtovanje in organizacija promocij degustacij preserje


Rakitna 47, 1352 Preserje
...... Prikaži tel

Načrtovanje in organizacija promocij, degustacij

S- TIMM d.o.o.

Podjetje S-TIMM d.o.o. je bilo ustanovljeno z idejo skupine ljudi, ki že dolga leta opravljajo dela pospeševanja prodaje izdelkov. Ker smo se z leti poslovno povezovali  nas je nastala večja skupina ljudi, ki sedaj presega število 100. V naši izbiri storitev imamo tudi renta-car, s katerim našim naročnikom omogočamo še popolnejše izvajanje dogodkov.

Naše izkušnje presegajo desetletja na različnih področjih promoviranja in trženja storitev in izdelkov za različne naročnike, svetovanja, načrtovanje dogodkov, organizacija, vodenje in izvedba različnih metod pospeševanja prodaje na našem območju Slovenije. Ker smo na področju pospeševanja dosegli izjemne rezultate smo naše storitve razširili izven naših meja – trenutno smo prisotni tudi na hrvaškem trgu.

Smo podjetje s tradicijo opravljanja marketinških storitev za pospeševanje prodaje. Ukvarjamo se z komercialnimi deli, z načrtovanjem in organizacijo promocij in degustacij in naš namen je z močjo besed in temeljnjim znanjem ustvariti nežen, ampak prodoren način pospeševanja prodaje. Naš cilj je pravilno predstaviti dobre izdelke potrošnikom in z njihovo kakovostjo in dobrim pospeševanjem prodaje povečati prodajo izdelkov.

Opravljamo različna komercialna dela, promocije in degustacije za spoznavanje izdelkov in pospeševanja prodaje za določena podjetja v živilski in neživilski stroki in menimo, da smo glede na odziv strank in prodajo uspešni. Na samih degustacijah izvajamo kuhanje, priprava jedi, pregledi rokov uporabnosti izdelkov na policah, polnenje in urejevanje polic v trgovinah, rezanje mesnih izdelkov in vakumsko pakiranje. Prisotni smo tudi na različnih dogodkih.

Po sami opravljeni promociji ali degustaciji se pošlje poročilo o opravljenem delu naročniku v roku največ do 3 dni.

Zavedamo se, da je dober kader izrednega pomena in ogledalo podjetja, zato se trudimo, da pri nas ni izgovorov » ne morem«. V kolikor prevzamemo delo se njemu 100% posvetimo.

Prepričani smo, da lahko uspešno pripomoremo k pospeševanju prodaje vaših izdelkov, zato v upanju pričakujemo vaš odziv.

Hvala in lep pozdrav, S –TIMM d.o.o.

REFERENCE ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE:Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.