Moj
podjetnik

Zanimivosti

2017-04-25

Kaj je tiha dejavnost in kako zadostiti zakonskim pogojem, če vaši zaposleni delajo v domači pisarni?

Delo od doma prinaša številne prednosti, a tudi številne pasti. Nekateri v domačem okolju težje ločijo med delom in zasebnim življenjem, spet drugim pa takšno delo predstavlja popolno svobodo pri gospodarjenju s časom in večjo produktivnost.

Kaj je tiha dejavnost in kako zadostiti zakonskim pogojem, če vaši zaposleni delajo v domači pisarni?

Bližajoči dela prosti dnevi odpirajo tudi razmislek o delu od doma, ki ga morda še vedno zaznamuje nekoliko negativni prizvok, a temu še zdaleč ni tako, saj se je marsikatera uspešna poslovna ideja rodila in tudi oživela prav doma.

Nimate denarja za najem oziroma nakup poslovnega prostora? Dejavnost registrirajte kar doma!

Za opravljanje dejavnosti, morate zagotoviti ustrezen poslovni prostor, ki mora praviloma imeti urejeno uporabno dovoljenje, a če manj kot 50 % bivalnih površin v zasebni nastanitvi namenite poslovnemu prostoru, to ni potrebno. Zato imajo številna podjetja ob ustanoviti poslovni naslov kar na domu ustanovitelja, v zasebni hiši oziroma v stanovanju. Opravljate lahko praktično katero koli dejavnost, za nekatere pa so določeni posebni pogoji vezani na poslovni prostor, a to  še ne pomeni, da jih ne morete zagotoviti doma.

Doma registrirana dejavnost je lahko le tiha dejavnost. To pomeni, da sosedov oziroma stanovalcev ne motite ter tudi prekomerno ne obremenjujete skupnih prostorov.

Za tiho dejavnost, žal ni dovolj le, da je mirna sama po sebi. Če niste izključni lastnik nepremičnine, morate pridobiti soglasje (so)lastnikov, v večstanovanjskih stavbah pa tudi soglasja etažnih lastnikov, katerih stanovanja mejijo na vaš dom. Ob registraciji poslovnega subjekta na točki VEM jih imejte pripravljena.

Delo od doma za delodajalce

Delo od doma lahko opravljajo tudi vaši zaposleni, a tudi tovrstna oblika dela zahteva ustrezno zakonosko ureditev. Inšptektoratu RS za delo ste kot delodajalec dolžni javiti, da imatega delojemalca, ki bo svoje delo opravljal v domači pisarni, posebnosti pa je potrebno urediti tudi v pogodbi o zaposlitvi, ki ureja pravice iz delovnega razmerja. Te za delavca ostanejo enake v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Delo od doma, ni nujno delo na domačem naslovu delojemalca, saj je s sodobno tehnologijo na daljavo delati praktično od kjer koli. Gre za delo izven prostorov delodajalca, ker pa mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu, je dolžan preveriti tudi primernost in varnost prostorov, v katerih bo delavec, ki dela od doma, delal. Delodajalec in delavec se lahko dogovorita tudi za izmenično delo – del delavec opravi v prostorih delodajalca, del pa na domu.

Delo od doma ni nepogosto, a zahteva, da se ga lotita premišljeno. Najboljši recept je, da svojo domačo pisarno uredite tako, da od vas ne bo zahtevala še opravljanja domačih opravil, držite pa se tudi vnaprej zastavljenega urnika za večjo učinkovitost.

 

2017-04-24

Pridobite razpisano finančno vzpodbudo in se približajte svojim poslovnim ciljem

Slovenskim podjetnikom in njihovim dejavnostim so vsak dan namenjeni novi razpisi, ki vam omogočajo pridobitev povratnih oziroma nepovratnih denarnih sredstev. Med njimi poiščite tiste, ki vas bodo finančno vzpodbudili in vam omogočili doseči svoj po...

prikaži več zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.