Moj
podjetnik

Zanimivosti

2017-04-24

Pridobite razpisano finančno vzpodbudo in se približajte svojim poslovnim ciljem

Slovenskim podjetnikom in njihovim dejavnostim so vsak dan namenjeni novi razpisi, ki vam omogočajo pridobitev povratnih oziroma nepovratnih denarnih sredstev. Med njimi poiščite tiste, ki vas bodo finančno vzpodbudili in vam omogočili doseči svoj poslovni cilj!

Pridobite razpisano finančno vzpodbudo in se približajte svojim poslovnim ciljem

Si želite pridobiti sredstva iz razpisov, pa ne veste, kje razpise poiskati in kako se nanje prijaviti? Glede na to, kakšno dejavnost imate registrirano, lahko domače razpise iščete v razglasnem delu Uradnega lista RS, spletnih strani ministrstev, skladov, agencij.

Na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada ter Javne agencije za raziskovalno razvojno dejavnost RS boste našli spodbude za podjetniške naložbe, za ekološko naravnana podjetja so na voljo spletne strani Eko sklada, Zavod RS za zaposlovanje nudi spodbude za zaposlovanje ...

Finančni viri, ki jih za podporo podjetnikom razdeljuje država so odlična priložnost za vas, ki pa so je treba lotiti skrbno in preudarno. Možnost uspeha pri pridobivanju javnih sredstev za sofinanciranje poslovne dejavnosti je večja, če imate izdelan konkreten poslovni načrt.

Prijava na razpis – jo boste zaupali strokovnjaku ali dokumentacijo pripravili sami?

Ko najdete razpis, na katerega se želite prijaviti, imate na izbiro dve možnosti. Pripravo dokumentacije za prijavo zaupate strokovnjakom, ki imajo izkušnje in znanje ter čas, vendar vam bodo storitev zaračunali, ali pa se prijave lotite sami. Odgovora, kateri način je pravi, ni, dejstvo pa je, da se vam tudi osebna angažiranost lahko enako obrestuje, če se je pravilno lotite.

Konkretni cilji in aktivnosti za doseganje le teh so ključni. Pomembno je, da imate konkretiziran svoj finančni poslovni načrt, ki mu dosledno sledite in ga po potrebi prilagajate ter spreminjate,  pripravljen še preden se na razpis sploh prijavite. Tako boste vedno korak pred konkurenco in bližje do pridobitve javnih sredstev. 

Priprava dokumentacije za prijavo na izbran razpis običajno ni preprosta in včasih terja tudi več mesecev priprav. Zato se držite nekaj napotkov, ki vam bodo delo olajšali.

1.                  Ugotovite, kdo so potencialni financerji in programi, ki bi vašo aktivnost podjetja spodbudili in stalno spremljajte javne razpise na njihovih spletnih straneh.

2.                  Sistem črpanja javnih sredstev je kompleksen, zato načrtovanje na razpisih načrtujte vnaprej, nejasnosti pa preverite s strokovnjakom. Razlikujte med razvojnimi in raziskovalnimi ter investicijskimi projekti.

3.                  Skrbno preberite pogoje razpisa in prijave, ki jih nujno upoštevajte in ocenite, ali projekt, ki ste si ga zastavili, ustreza razpisnim pogojem. Če formalnim in ostalim pogojem zadostujete, se prijavite, sicer pa raje počakajte na razpis, ki bo vašemu podjetju bolj pisan na kožo.

4.                  Ne zanašajte se le na finančno sofinanciranje, projekt morate biti sposobni izvesti oziroma plačati tudi sami.

5.                  Prijavno dokumentacijo pripravite pravočasno, v primeru, da boste s prijavo odlašali do zadnjega trenutka, vam lahko zmanjka časa za razjasnitev vprašanj ali pridobitev posameznih prilog.

6.                  Prijavo lahko daste prebrati tretji osebi, ki pri pripravljanju dokumentacije ni sodelovala, da nepristransko oceni, ali je vsebina dovolj razumljiva.

Razpisov je malo morje in prijavo je seveda potrebno prilagoditi posameznemu razpisu, a na koncu je za uspešno prijavo pomembno predvsem, da znate dobro utemeljiti svoj cilj in kako ga s pomočjo razpisanih sredstev nameravate uresničiti.

2017-04-25

Kaj je tiha dejavnost in kako zadostiti zakonskim pogojem, če vaši zaposleni delajo v domači pisarni?

Delo od doma prinaša številne prednosti, a tudi številne pasti. Nekateri v domačem okolju težje ločijo med delom in zasebnim življenjem, spet drugim pa takšno delo predstavlja popolno svobodo pri gospodarjenju s časom in večjo produktivnost.

prikaži več zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.