Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

TRANSLES ADAMLJE RUDOLF S.P.

odkup lesa odkup hlodovine secnja gozda zasavje primskovo


Razbore 5, 1276 Primskovo
...... Prikaži tel
Prikaži web

Odkup lesa, odkup hlodovine, sečnja gozda Zasavje

TRANSLES Adamlje Rudolf s.p., podjetje ki poskrbi za gozdarske vse storitve (odkup lesa in hlodovine, urejanje gozdov, ...). Delujemo med bujnimi gozdovi, na enem najlepših delov Slovenije, v Zasavju. Naše poslanstvo je zagotavljanje kvalitetnih storitev in popolno zadovoljstvo kupcev in naročnikov. Naši zaposleni so izredno fleksibilni in želje strank vedno postavljajo na prvo mesto, kar se odraža v dolgoletnem poslovanju podjetja. Pri vseh storitvah, ki jih nudimo, smo se pripravljeni spoprijeti tudi s težjimi ozko specializiranimi deli, ki zahtevajo veliko znanja in izkušenj. Naša ponudba je zelo obsežna, še vedno pa smo pripravljeni ustreči tudi dodatnim zahtevam in potrebam naročnika, zato se veselimo sodelovanja in vas vabimo, da nas kontaktirate.

Les je obnovljiva naravna surovina, ki v naše domove prinaša domačnost in nam zagotavlja zdravo bivalno okolje. Zato ga ne jemljemo samo kot lesno bogastvo, ampak ga tudi spoštujemo in iz njega črpamo samo toliko, da ohranimo njegovo uravnoteženost ter kakovost.

POTREBUJETE POSEK OZNAČENIH DREVES V VAŠEM GOZDU ALI GOLOSEK ZA PRIPRAVO PARCELE ZA GRADNJO? TRANSPORT ALI PRODAJO LESA IN HLODOVINE? JE VAŠ GOZD TEŽKO DOSTOPEN, MORDA PTREBUJETE LE IZDELAVO GOZDNIH VLAK?

Če je, na katerokoli od zgoraj navedenih vprašanj, vaš odgovor pritrdilen, potem smo TRANSLES Adamlje Rudolf s.p. pravi naslov za vas! Ne odlašajte, pokličite nas še danes, z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaš gozd! Strokovno smo dobro usposobljeni, imamo veliko izkušenj ter primeren odnos do gozda in gozdnih površin. Vsa dela opravimo načrtno in v skladu z odločbami, ki jih lastniku gozda izda pristojna krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije. Uresničujemo cilj trajnostnega razvoja gozdov. Lastnikom gozdov strokovno svetujemo ter pomagamo pridobiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvedbo sečnje, transportom, prodajo in odkupom lesa. Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko kontaktne številke. Ne spreglejte tudi naše ponudbe in spletne strani!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.