Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

PREVOZI S KMETIJSKO MEHANIZACIJO IN SPRAVILO LESA LEON AMBROŽIČ S.P.

pluzenje cest ajdovscina vipava primorska vipava


Sanabor 5, 5271 Vipava
...... Prikaži tel

Pluženje cest Ajdovščina, Vipava, Primorska
Leon Ambrožič s.p. smo podjetje, ki vam v zimskem času nudi vzdrževanje in pluženje cest, na območju Primorske (Ajdovščina, Vipava,...). Prevoznost lokalnih in mestnih cest ter prehodnost ulic, javnih poti in pločnikov na področju Primorske je odgovornost, ki jo z veseljem prevzame naše podjetje. Naše naloge v zimskem času so posipanje cest, pločnikov, stopnišč in ostalih površin namenjenih pešcem, strojno pluženje ter odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja. S posipanjem pričnemo ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pravilnik o vrstah vzdrževanja na javnih cestah in nivoju delovnega vzdrževanja javnih cest določa, da je s pluženjem potrebno pričeti ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po 15 cm snega. Kljub temu, pa s pluženjem glavnih lokalnih cest in zbirnih mestnih cestah pričnemo prej. Za posipanje proti poledici uporabljamo predvsem morsko sol ter pesek granulacije 4 do 8 milimetrov ter mešanico obeh. V posebnih primerih, ko nastopijo nižje temperature, uporabljamo magnezijev klorid. Veliko težav povzročajo parkirana vozila. Prav zaradi njih je pluženje oziroma čiščenje nemalokrat onemogočeno, zato je pomembno, da pravočasno umaknete svoja vozila s parkirišč oziroma javnih poti in nam tako omogočite, da lahko hitro in učinkovito očistimo parkirišča, zasnežene pločnike in pešpoti. V izogib morebitnim poškodbam in nezgodam, vsem udeležencem v prometu, svetujemo uporabo primerne opreme. Vozniki, poskrbite da so vaša vozila varna, pešci pa se toplo obujte in oblecite.

POTREBUJETE PLUŽENJE DOVOZA ALI ULICE V KATERI ŽIVITE? MORDA LE NASOLITEV CESTNIH POVRŠIN?

Leon Ambrožič s.p., smo pravi naslov za vas! Naše storitve so strokovne, kakovostne in ugodne! Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko naše telefonske številke. 


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.