Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

PREVAJANJE CARMEN KRIŽANIČ S.P.

prevajanje carmen krizanic s p maribor


Prvomajska ulica 30, 2000 Maribor
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Carmen Križanič imam več kot 20 let izkušenj na področju prevajanja in tolmačenja iz nemškega in angleškega jezika v slovenski jezik. Govorim tudi hrvaško in imam osnovno znanje italijanskega jezika. Prevajanje in tolmačenje zame ne predstavljata samo govora in zapisa v tujem jeziku in obratno, temveč kreativen proces. Besede nikoli ne ostajajo enake, venomer se spreminjajo, rastejo, so »žive«. In to je tudi vedno moj cilj: pripraviti prevod, ki »živi«.   

IZKUŠNJE

Storitve

Prevajanje: Poslovna korespondenca, poročila, pogodbe, spletne strani, šport (športni dogodki, katalogi izdelkov), tehnika (navodila za vzdrževanje, opisi izdelkov in katalogi, tehnična poročila, navodila za uporabo, predstavitve za tehnično proizvodnjo), finance (finančna poročila), izobraževanje, marketing, ekonomija (promocijski material, dokumenti za management, prezentacije, katalogi), turizem, živila, kozmetika, vina, moda, človeški viri, transport.

Tolmačenje: KONFERENČNO TOLMAČENJE, SIMULTANO TOLMAČENJE, KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE IN ŠEPETANO TOLMAČENJE na mednarodnih srečanjih, tiskovnih konferencah, kongresih, parlamentarnih dialogih, tolmačenje videokonferenc, poslovnih sestankov, simpozijev, tolmačenje na poslovnih poteh, pogajanjih in seminarjih. Tolmačenje naslednje tematike: ekonomija, trgovina, področje dela matičarjev, gospodarstvo in sociala EU, živilska industrija, stavbno pohištvo, migracije, trženje pijač, tematika gorskih območij in zaščitenih živilskih znamk teh območij, socialna podjetja, gozdarstvo, biomasni centri, zaščita voda in vodnih virov, vrtna arhitektura 18 stoletja, šport, trženje, mrežni marketing, obutvena industrija, vina, energija, podjetništvo, kmetijstvo, čezmejno sodelovanje.

Nekaj večjih projektov:

Vir http://translationcarmen.com/?lang=slZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.