Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Psihoterapija, dr. Gregor Žvelc s.p., klinični psiholog in psihoterapevt

psihoterapija dr gregor zvelc s p klinicni psiholog in psihoterapevt ljubljana


Zgornje Gameljne 55a, 1211 Ljubljana
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Na Inštitutu IPSA poteka psihoterapija, psihološko svetovanje in supervizija. Organiziramo izobraževanja za strokovne delavce (integrativna psihoterapija, transakcijska analiza in psihologija travme).

http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/ipsa.jpg Kdo smo?

V Inštitutu IPSA z različnimi dejavnostmi prispevamo k osebnostni integraciji posameznika in vzpodbujamo osebnostni razvoj. Pri tem menimo, da je potrebno upoštevati vse temeljne dimenzije človeka: Dimenzije so medsebojno povezane in se prepletajo. Sprememba na eni dimenziji omogoča spremembo na drugih. Integrativna paradigma v psihologiji in psihoterapiji izhaja tudi iz prepričanja, da je za razumevanje človeka potrebno poznavanje in povezovanje različnih teorij in pristopov k človeku. Vsaka posamezna šola se največkrat usmerja samo na eno ali nekaj dimenzij človeka in s tem zanemarja druge, ravno tako pomembne. Eden izmed ciljev Inštituta je raziskovanje in integracija različnih pristopov k obravnavi človeka.  

Dejavnosti

V okviru Inštituta potekajo naslednje aktivnosti: http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/ipsa_2-253x300.jpg 1. Celostna psihološka pomoč in svetovanje: 2. Profesionalni treningi s področja psihoterapije in svetovanja: 3. Izobraževanja s področja psihologije in osebnostnega razvoja: 4. Supervizija in mentorstvo 5. Raziskovanje: Sodelujemo s številnimi mednarodnimi organizacijami s področja psihoterapije in svetovanja, ki obenem omogočajo formalno priznanje študija. Inštitut IPSA je pridruženi član Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP). Izobraževanja na Inštitutu potekajo v okviru naslednjih mednarodnih organizacij: V izobraževalnih programih sodelujejo tako domači kot tuji mednarodno priznani strokovnjaki.   VirZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.