Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

RACUNOVODSKE STORITVE, FIDERA, D.O.O.-LJUBLJANA-CRNUCE

racunovodske storitve fidera d o o ljubljana crnuce ljubljana crnuce


Mlinska pot 6, 1231 Ljubljana - Črnuče
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

,,Računovodske storitve,,

FIDERA, d.o.o.-LJUBLJANA-CRNUČE

 

Govorimo

O nas

Podjetje Fidera d.o.o. je podjetje s številom zadovoljnih strank in dolgoletnimi izkušnjami. Naše storitve odlikuje sposobnost, strokovna podkovanost in predanost delu.

Pridobili smo tudi certifikat o poklicni kvalifikaciji, kar nam da še dodatno strokovno kredibilnost.

Zakaj izbrati nas?

Strokovnost je potrebna za zagotovitev optimalnih storitev za vaše potrebe in ekonomsko izvedljivost. Izkušnje pa so pomembne za predvidevanje nepredvidljivega in prepoznavanje vaših želja.
Fidera d.o.o.. je podjetje, ki z energijo, profesionalnostjo in odgovornostjo skrbi za vaše želje in potrebe. Pri delu sprejemamo nove izzive in se nenehno izobražujemo tako v ekonomsko-poslovnem kot računovodsko-knjigovodskem znanju.

Naše storitve:

RAČUNOVODSKE STORITVE

Naše storitve prilagajamo vsem podjetjem. Širino naših storitev in specificnost posameznega podjetja nas vodijo k natancnemu in profesionalnemu opravljanju naših storitev.

KNJIGOVODSTVO

S podatki in informacijami, ki jih nudi knjigovodstvo o premoženjskem stanju, o spremembah tega stanja in o uspešnosti poslovanja lahko spremljate in ocenjujete opravljeno delo in se odločate o nadaljnjem poslovanju.
S knjigovodstvom kot temeljno sestavino računovodstva zajemate evidentiranje poslovnih dogodkov podjetij, ki vplivajo na njihovo premoženjske stanje in uspešnost poslovanja.


Torej zbirate, urejate, obdelujete in prikazujete informacije o:

Skratka – vrednostno spremljate celotno dejavnost podjetja in ugotavlja uspešnost poslovanja do danega trenutka.

S knjigovodstvom torej:

Storitve prilagajamo vsem podjetjem. Tudi racunovodske izkaze, ki so obvezna letna porocila vsakega pravnega subjekta, ki opravlja pridobitno dejavnost.

POSLOVNO SVETOVANJE

Poslovno svetovanje je še posebej pomembno, ko se podjetje znajde v krizi. Upravljanje odnosov s strankami je še posebej pomembno, saj konkurenca na trgu zahteva zelo hitro odzivnost.

Naš cilj je ponujati povezane storitve, ki so uporabne na vseh ravneh poslovanja. Pri opravljanju teh storitev si prizadevamo za dosledno uporabo metodologij in orodij ter smo jasno osredotočeni na vsako individualno stranko in njeno poslovno okolje.

Poslovno svetovanje zajema naslednje segmente:

Nudimo vam tudi:

 

Svoje storitve nudimo na podrocju celotne Slovenije!

Sodelujemo z:

8x zakaj obiskati ravno nas?

  1. Vrhunska kvaliteta storitev,
  2. zanesljivost in hitra odzivnost,
  3. natancnost,
  4. odlicno razmerje med kvaliteto in ceno,
  5. maksimalno posvecanje strankam,
  6. držanje zastavljenih rokov,
  7. dolgoletne izkušnje,
  8. zadovoljstvo strank.

Stopite v stik z nami!

Če želite o nas izvedeti vec podrobnosti, nas pokličite ali nam pišite.

Z veseljem vam bomo pomagali!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.