Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ŽNIDARŠIČ DARJA - TURISTIČNA KMETIJA - RANČ KAJA IN GROM

Ranč na Rogli


Lukanja 20, 2310 Slovenska Bistrica
...... Prikaži tel
Prikaži web

Ranč Kaja in Grom že 28 let izvaja programe za otroke in odrasle, ki zajemajo poznavanje živali in narave. Med ljudmi doma in v tujini slovi kot kraj kjer se ljudje in živali pogovarjajo. Zaradi prijaznega pristopa do živali in narave mu je leta 2007 podeljen naziv »Internacional Animal Ambassador center« in je vključen v svetovno združenje Ambasadorjev živali.

Ranč Kaja in Grom se nahaja v bližini Celja – občina Vojnik.

V decembru smo obnovili hlevček tukaj na Pesku/Rogla, ter del dejavnosti prenesli še v pohorsko idilo – Ranč pri Pesku.  Ustanovitelja Ranča Kaja in Grom Andrej in Darja sva dejavnost na Celjskem in posestvo prepustila hčerki Manci in njenemu možu Mateju. Zadnjih 5 let sva postavila in uspešno izvajala otroški in družinski turizem ter trening konjev v kobilarni Lipica. Želela sva naš biser, ponos in posebnost Slovenije, prelepe bele Lipicance, predstaviti tudi v samem osrčju narave ter otrokom, mladim in odraslim ponuditi možnost spoznati to plemenito žival. Tako imamo sedaj na Pesku tri prijazne lipicance: Boni, Kana in Mirka, ki nama pomagajo predstaviti svet konjev in osnove uravnoteženega jahanja. Vsi programi so prilagojeni posamezniku in prijaznemu pristopu do konja, ki zagotavlja varovanje živali in večjo varnost.

Vabimo vas v našo družbo, da spoznate pošteni, umirjeni in ljubeči svet živali v samem osrčju narave. Morda tudi vas in/ali vaše otroke napolnijo z novo močjo, energijo in potrebnim notranjim mirom. Najino mnenje je, da smo terapije z živalmi in naravo danes potrebni že vsi.

Programe vodiva:
Oba profesionalno delava s konji, živalmi in naravo in tudi izvajava programe za otroke in odrasle 28 let. Od 2012 do 2016 sva delala v Kobilarni Lipica; Darja je postavila in vpeljala Otroški in družinski turizem primeren izobraževalni inštiticiji Kobilarni Lipica, ki pa se je z mojim odhodom prenehal izvajati, Andrej pa je delal z 15-imi lipicanci ter spremljal goste na terenskem jahanju. Najin pristop do konjev sva širila tudi v drugih državah sveta: Južnoafriška Republika, Hawaii ZDA, Švica, Nemčija, Italija, BiH, Hrvaška. Izvajava pa številna letna predavanja in izkustvene delavnice na temo konj, pes, živali in narav po vsej Sloveniji ter pomagava številnim lastnikom in njihovim konjem, psom in drugim živalim pri težavah.

Decembra 2016 sva začela z programi na Rogli - na Pesku z veliko željo oblikovati in vpeljati v prekrasno Pohorsko hribovje programe prijazne živalim in Narave, za otroke in starejše v namen omogočiti ljudem spoznati in občutiti Naravo.

Ranger - šola
NOVO V SLOVENIJI

Šola za mlade slovenske RANGERJ - je/ gozdovnike - varuhe narave in živali

projekt Animal and Natural Ambassador International® (ANA) Slovenija


POLETNI TABOR 2018
POLETNI 6 DNEVNI PROGRAM VKLJUČUJE:

Splošen del:
Konjeniški del:
*Učni pripomoček za učenje jahanja »Konjiček Valentinček« je za inovativnost prejel svetovno zlato medaljo za inovacijo. Avtor patenta je Andrej Žnidaršič, Ranč Kaja in Grom.

Naravovarstveni del:

V CENO 5 DNEVNEGA programa JE VŠTETO:
ProgramiZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.