Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

RU - FI D.O.O., RADOVLJICA

ru fi d o o sola smucanja servis in izposoja smucarske opreme 4240


Nova vas pri Lescah 2a, 4240 Radovljica
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

Šola smučanja in deskanja
V smucarski šoli Ski Finžgar bomo na zabaven in strokoven nacin vsakega ljubitelja belih strmin naucili smucati ali deskati na snegu. Ce nekaj znanja že imate, pa vam bomo z veseljem pomagali do boljšega vijuganja. Vsi naši ucitelji so strokovno usposobljeni, smucarska šola Ski Finžgar pa je clanica združenja smucarskih šol Slovenije. Šolo smucanja in deskanja nudimo na smucišcih Vogel in Soriška planina.   Novo! S pomocjo Elan U-Flex sistema novih otroških smuci in cevljev bo ucenje najmlajših še lažje in bolj zabavno.

Izposoja opreme
V izposojevalnici smuci Ski Finžgar vam bomo glede na vaše želje in znanje priskrbeli vso opremo za užitke na snegu, tako za otroke kot tudi za odrasle. Pri nas si lahko izposodite vse za smucanje ali deskanje, za najmlajše pa imamo tudi sani. Izposojo opreme nudimo na smučišcih Vogel in Soriška planina.  

Servis
Za brezskrbno vijuganje je potrebno imeti brezhibne smuci ali desko. Za to bomo poskrbeli mi. Vašim smucem ali deski bomo zakrpali luknje, nabrusili robnike in jih namazali, da bo smucanje ali deskanje v še vecji užitek. Prav tako pa hitro in strokovno namestimo vezi na vse vrste smuci ali desk. V okviru servisa imamo tudi manjšo trgovino v kateri dobite najnujnejše (krema za soncenje, voda, robcki, ocala...) Servis izvajamo na sedežu podjetja v Radovljici.

Cenik


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.