Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

DAJANJE IZDELKOV ŠIROKE RABE V NAJEM, ALENKA RAJGELJ S.P.

salon sprostitve alenka rajgelj s p lesce


Železniška ulica 5, 4248 Lesce
...... Prikaži tel
Prikaži web

Obisk v SALONU SPROSTITVE, Alenka Rajgelj s.p. v Lescah vam pripomore k uravnoteženju lastnih zdravilnih moči in s tem ustvarja dobro podlago za zdravje, uravnovešenost in dobro počutje. in s tem ustvarja dobro podlago za zdravje, uravnovešenost in dobro počutje.

Refleksoterapevtka Alenka Rajgelj sem leta 2010 pridobila certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

 

Na osnovi tega certifikata sem usposobljena za naslednje komponente:

 

Storitve

Refleksoterapija je komplementarna zdravilska metoda. Terapevt s pritiskanjem na refleksne cone in točke na stopalih, dlaneh, ušesih ali obrazu vpliva na stanje telesa, ter pomaga doseči ravnovesje organizma kot celote.

je program za korekcijo postave, ki krepi celotno muskulaturo in ne ustvarja mišic, pač pa napne že obstoječe tkivo.

v Salonu Sprostitve izvajamo tudi klasične in terapevtske masaže po predhodnem naročilu, ki lahko trajajo 30 ali 50 min.

Cenik

Salon Sprostitve se nahaja v prvem nadstropju Trgovsko poslovnega centra Lesce, nasproti železniške postaje Lesce – Bled.

Dostop je možen po stopnicah ali z dvigalom iz parkirišča, ki se nahaja pred Trgovsko poslovnim centrom.

 

Naročanje: vsak delavnik med 12.00 in 15.00 uro na zgoraj navedeno mobilno številko.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.