Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

SIM ČIŠČENJE, MLADEN SIMIĆ S.P.

sim ciscenje mladen simic s p 1231


Cesta 24. junija 64, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel

V podjetju Sim čiščenje, Mladen Simić s.p. iz Ljubljane poskrbimo za hitrost in kvaliteto pri čiščenju vaših oken. Ali potrebujete čiščenje oken, stekel, okenskih okvirjev ali okenskih polic? Čiščenje oken je lahko kar dolgotrajen postopek, za katerega prenekateri porabijo izredno veliko časa. Noben prostor pa ni resnično čist, če niso v stanovanju ali poslovnem prostoru dobro očiščena okna in steklene površine.

Opravimo tudi višinska dela za čiščenje oken, očistimo pa tudi pripadajoče žaluzije. Ali potrebujete čiščenje stekel, okenskih okvirjev ali okenskih polic? Morda pa potrebujete čiščenje žaluzij? Novejša stanovanja imajo na oknih notranje žaluzije. Tudi na njih se nabirata prah in umazanija. Kako to očistiti? Vsake žaluzije se dajo z nekaj spretnosti odmontirati. Čiščenje žaluzij je potem povsem enostavno. Samo operete jih, posušite in vaše žaluzije bodo znova kot nove.

Čiščenje pisarn

Izvajamo redna in izredna čiščenja poslovnih prostorov in pisarn.

Kaj vam lahko ponudimo?

Čiščenje poslovnih prostorov opravljamo po v naprej določenem planu z naročnikom oziroma lastnikom ali upravnikom poslovnega prostora/stavbe.

Urejanje okolice

Poskrbimo za urejanje okolice poslovnih in individualnih objektov skozi vse leto. Opravimo vsa dela, potrebna, da je vaša okolica urejena in vzdrževana. Pogostnost, način in obseg del določimo po dogovoru z naročnikom.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.