Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

VERIS, VERODOSTOJNE ETICNE RAZUMNE INTELEKTUALNE STORITVE, D.O.O.

sodno prevajanje ljubljana jezikovno izobrazevanje za podjetja ljubljana ljubljana


Stegne 7, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
Prikaži web

Sodno prevajanje Ljubljana, jezikovno izobraževanje za podjetja Ljubljana

Podjetje Veris d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. Njegova osnovna dejavnost je prevajanje, simultano in konsekutivno tolmacenje, v zadnjih letih pa tudi jezikovno izobraževanje. Podjetje ima 13 redno zaposlenih, razvili pa smo tudi široko mrežo zunanjih prevajalcev, profesorjev in domacih govorcev tujih jezikov.  Veris pomeni, da

Partnerji globalno in lokalno: Veris na področju prevajanja že vrsto let sodeluje s številnimi tujimi partnerji, med katerimi so neredki postali zvesti narocniki. V veliko veselje nam je, da na podrocju izobraževanja sodelujemo s podjetjem Kompas xnet (organizacija eno- in dvodnevnih seminarjev za projektne vodje, samostojne podjetnike, kadrovike, vodstvene delavce in iskalce zaposlitve itd.) in s podjetjem Lisa! Reisen GmbH (promocija jezikovnih potovanj).

Kje smo: Sedež podjetja Veris je v Stegnah, v 4. nadstropju zeleno-rumene Fotonine poslovne zgradbe (z oznako S7). V naši neposredni bližini so Rokus, Slovenska knjiga, Viba film in Fitnes Panter, malo dlje pa tudi hipermarket Mercator. Na Veris se lahko pripeljete z avtobusom št. 8 (smer Gameljne, postaja Ljubljanske brigade) ali 3 (smer Litostroj, postaja Litostrojska), najbližja pa je postaja Slovenskih železnic (Stegne). S parkiranjem v popoldanskih in vecernih urah praviloma ni težav, obiskovalci naših tecajev pa lahko pri zapornici pozvonite vratarju in brezplacno parkirate na varovanem parkirišcu.

Reference: Veris že skoraj dve desetletji zagotavlja najkakovostnejše prevode, tolmacenje in lektoriranje za evropske institucije, vlado, ministrstva ter slovenska in tuja podjetja. Med našimi jezikovnimi tečaji prevladujejo strokovni tečaji v podjetjih. Organiziramo tecaje za razlicne stopnje znanja tujega jezika (po evropski referencni lestvici CEFR) in specializirane tečaje po meri podjetij. Seznam naših referenc si lahko ogledate tudi na naši spletni strani! Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.