Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

VOJKO VERDEV S.P.

Šola vožnje Verdev, avtošola, tečaji CPP, Savinjska


Ob Savinji 9, 3313 Polzela
Prikaži web
VOJKO VERDEV S.P.

Šola vožnje Verdev, avtošola, tečaji CPP, Savinjska, kot samostojna šola vožnje obstaja že od marca 2012 in brez zadržkov lahko rečejo, da so ves čas delovanja zelo uspešni pri opravljanju teoretičnega in praktičnega dela vozniških izpitov.

Za učitelje vožnje je na prvem mestu počutje kandidatov in njihovo znanje, ki bodočim voznikom zagotavlja veliko število varno prevoženih kilometrov in tako preživetje na cesti.

Kandidate učijo, da ni pomembna samo njihova varnost, ampak varnost vseh udeležencev v prometu. Samo skupaj lahko zagotovimo prometno varnost za vse in še posebej brezskrbne korake za najmlajše udeležence v prometu. Kandidat, ki si takoj po opravljenem vozniškem izpitu, ne upa sam na cesto z vozilom, je bil deležen slabega usposabljanja in je nevaren za vse ostale udeležence v prometu.

Šola vožnje Verdev, avtošola, tečaji CPP, Savinjska, si prizadeva usposobiti voznike, ki bodo strpni, razumevajoči, vzorni in varni, tako zase kot za svojo okolico. Opravljanje izpita za katerokoli motorno vozilo je zrelostni izpit. Z vozniškim dovoljenjem v roki, ne glede na starost, vsak voznik prevzema zelo veliko odgovornost za vsa svoja dejanja v prometu. To in še veliko več poudarjajo in predstavljajo vsem kandidatom za voznike na tečajih cestno prometnih predpisov.

Ko kandidat opravi vozniški izpit, se zanj šele začne prava šola vožnje. Zato šola vožnje že v procesu izobraževanja poskrbi, da so kandidati na to maksimalno pripravljeni.

Šola vožnje Verdev, avtošola, tečaji CPP, Savinjska, je svojo prepoznavnost razširila z dobro ponudbo in kakovostnimi storitvami, hkrati pa zelo radi pomagajo in sodelujejo tudi pri dodatnih izobraževanjih ljudi ter raznih prireditvah.

● Učitelji vožnje

● Vozila

● Kategorije motornih vozilZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.