Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ŠPELA NOEMI VEBERIČ LEVOVNIK - SAMOZAPOSLENA V KULTURI, VIDEASTKA IN SLIKARKA

spela noemi veberic levovnik samozaposlena v kulturi videastka slikarka ljubljana


Preglov trg 11, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
Prikaži web

Noemi Veberič Levovnik je sprva delovala v sklopu gledališke skupine La Strada v mestu Troyes v Franciji. Diplomirala je iz filma in likovne umetnosti na Univerzi Paris 8 in iz sodobne umetnosti na Ecole supérieure d’art de Quimper. Noemi Veberič Levovnik se udejstvuje na področjih performansa, glasbe, likovnih medijev in gibljive slike. Slednja je v veliki meri podaljšek njenih performativnih akcij, sredstvo dokumentacije in hkrati kreativne manipulacije. Njena dela se posvečajo različnim epizodam posameznikovega intimnega in družbenega vsakdana: iskanju lastnih identitet, razmišljanju o neizrečenem, brskanju po nezavednem ter preizkušanju meje med stvarnostjo in fantazijo. Njena dela so na prvi pogled samonanašajoča in partikularna, a hkrati izrazito družbena in univerzalna. V svoji avtorski praksi se avtorica posveča gradnji ambientalnih postavitev, sestavljenih iz risb, slik, videa, zvoka in fotografij, ki vzbujajo močno psihološko vzdušje. V svojih delih pogosto ustvarja neprijetna čustvena vzdušja, nekje na tanki meji med žalostjo in srečo. Pri tem neizbežno zaide v ikonografijo sodobne popularne kulture, da bi idealizirane, ljubke in prikupne zgodbe z veliko mero suspenza pretvorila v mračnjaško in morbidno atmosfero navidezne normalnosti. V svojih video in filmskih delih se ukvarja z reprezentacijami ženskega telesa in prehodnimi identitetami.


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.