Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

STUDIO EKSPERT, CENITVE IN VREDNOTENJA D.O.O.

studio ekspert d o o cenitve in vrednotenja koper


Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
...... Prikaži tel
Prikaži web

Studio Ekspert je po 23. letih poslovanja med vodilnimi ponudniki na trgu – partner, pri katerem bo vaše zaupanje temeljilo na modrosti.

Poslanstvo Studia Ekspert je ocenjevanje škode in vrednotenje motornih vozil, plovil, strojev in opreme ter premoženja v škodnih primerih za potrebe zavarovalniških sistemov, leasingov, sodišč ali davčni namen.

Novost v Studiu

Kratkoročna ali dolgoročna oddaja vozil v najem je vsekakor dejavnost, s katero dopolnjujemo ponudbo storitev v prid svojim strankam. Vozila, med katerimi lahko izbirate, so raznovrstna in bodo pritegnila še tako zahtevne poglede, saj smo izbrali kakovostne in zanesljive znamke, zato se mnogi za najem BMW in MINI vozil odločajo prav pri nas.

Storitve

Cenitev in prijava škode

Sodelavci vam z veliko mero strokovnosti in bogatih izkušenj v najkrajšem času uredimo prijavo škode in temeljito pregledamo poškodovani predmet: motorno vozilo, stroj ali opremo, vse vrste stanovanjskih premičnin in nepremičnin, nato pa podamo mnenje o nastali škodi oziroma vrednosti predmeta – kot cenilno poročilo, s katerim lahko sami ali pa z našo pomočjo identificirate škodni dogodek za ustrezen namen.

Studio Ekspert je uveljavljeno ime tudi v tujini, saj z nami sodelujejo tako tuja podjetja, ki se ukvarjajo s tovrstnimi storitvami, kot tudi zavarovalnice. Pri nas lahko zagotovimo storitve v številnih tujih jezikih, kar vzpostavi večje zaupanje med partnerji ter možnost karseda hitrega zaključka primera. Območje, na katerem delujemo, ni vezano le na okolje, v katerem pretežno poslujemo in se nahajamo. Po potrebi se naše udejstvovanje na terenskih nalogah vrši kjerkoli na območju EU.


Vrednotenje za različne potrebe

Vrednotenje za leasing, vrednotenje za obdavčitev, vrednotenje za potrebe sodišč, vrednotenje vozil za vse namene, vrednotenje strojev in opreme, vrednotenje plovil, vrednotenje nepremičnin.


Rent-A-Car

Vozila, med katerimi lahko izbirate, so raznovrstna in bodo pritegnila še tako zahtevne poglede, saj smo izbrali kakovostne in zanesljive znamke, zato se mnogi najem BMW in MINI vozil odločajo prav pri nas.


Pravno zastopanje

Prav vsak škodni dogodek je neprijeten. Z denarnim nadomestilom lahko nekatere delno ali popolnoma ublažimo, v večini primerov pa denar ne zadostuje. Glede na to, da ste v vsakem primeru škodo že utrpeli, naj vam ne bo odveč sprejeti pomoči in mnenja strokovnjaka, ki se je vrsto let izonbraževal zato, da zastopa oškodovanca, ki pravnim razlagam nasprotnih strank običajno ni kos. V partnerskem sodelovanju vam z uglednimi pravnimi zastopniki pomagamo v trenutku, ko pomoč najbolj potrebujete – tako v Sloveniji kot v tujini.Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.