Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

MARKET DUŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

supermarket straza krska vas krmelj krsko cerklje dobova brestanica decno selo cerklje ob krki


Cerklje ob Krki 10, 8263 Cerklje ob Krki
...... Prikaži tel

Supermarket Straža, Cerklje, Krška vas, Krško, Krmelj, Dobova, Brestanica, Dečno selo
MARKET DUŠAK d.o.o. je družinsko podjetje, ki upravlja z osmimi franšiznimi poslovalnicami trgovske verige TUŠ v Posavju. Podjetje uspešno posluje že več kot 20 let in se je v tem času razširilo na 8 poslovnih enot. Supermarketi Market Dušak so manjše, kupcem prijazne trgovine, ki so velikega pomena za krajevne skupnosti v katerih se nahajajo.

Do naših kupcev smo prijazni, jim znamo prisluniti in ustreči njihovim potrebam. Če česa nimamo, se potrudimo, da to v čimkrajšem času dobimo. Pri nas je na voljo kruh in pecivo lokalnih pekov, zelenjava lokalne pridelave, naše goveje meso je izključno od domačih lokalnih rejcev, za vse ostalo meso pa se trudimo, da bi bilo večinoma slovenske reje.

Naše vodilo je prijaznost do kupcev in kakovost naših izdelkov.
Obiščite nas v eni izmed naših poslovnih enot! Deležni boste prijaznega sprejema in bogate izbire kakovostnih izdelkov.

Poslovne enote Market Dušak - franšizne trgovine TUŠ:
Supermarket Straža, Cerklje, Krška vas, Krško, Krmelj, Dobova, Brestanica, Dečno selo - Market Dušak


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.