Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Tavcar A & B d.o.o., špedicija, izvoz, uvoz, transport

tavcar a & b d o o spedicija in logistika 6210


Cesta na Lenivec 51, 6210 Sežana
...... Prikaži tel
...... Prikaži tel
...... Prikaži email

Mednarodni prevozi tovora po Sloveniji in tujini

Išcete zanesljivega partnerja za prevoz tovora? Dolgoletna tradicija, dobro izobražen kader, tehnicno brezhibna tovorna vozila in številne reference predstavljajo glavne razloge, da nam lahko popolnoma zaupate. Med naše storitve sodijo tako prevozi po Sloveniji kot tudi mednarodni prevozi tovora in kontejnerjev. Smo strokovnjaki na podrocju mednarodne špedicije, zato celotno organizacijo transporta in logistike prepustite nam, vi pa se posvetite vašim osrednjim nalogam poslovanja. Poleg špedicije in transporta blaga so vam po izjemno konkurencnih cenah na voljo tudi mednarodni avtobusni prevozi ter prevozi po Sloveniji, ki so v osnovi namenjeni zakljucenim družbam.

 

Mednarodna špedicija – prevozi tovora in kontejnerjev

Naš vozni park sestavljajo vlacilci Volvo FH 12, ki so se v vec letih delovanja izkazali za izredno zanesljive. Nudimo vam prevoze kontejnerjev in ostalega tovora po Sloveniji, prav tako pa so vam na voljo mednarodni prevozi. Opravljamo tudi mednarodne prevoze ohlajenega blaga s hladilniki. Na podlagi vaših navodil prevzamemo tovor na kraju nakladanja, nato pa za vas opravimo vse logisticne postopke ter blago dostavimo na želeno destinacijo. Možne destinacije so Anglija, Nemcija, Španija, Italija in Francija, z novo naloženim blagom pa se tovornjaki vracajo v Slovenijo, Hrvaško, Bosno ali Srbijo. Zaposlujemo le izkušene, zanesljive in prijazne voznike, ki znajo poskrbeti, da tovor zanesljivo in v roku prispe na cilj. Vedno skrbimo za tehnicno brezhibnost tovornjakov, v naši lasti pa je tudi avtomatska avtopralnica za tovorna vozila in avtobuse, s katero zagotavljamo redno cistoco vozil.

 

Tavcar A & B – špedicija Slovenija – medtem ko se posvecate uspešnemu poslovanju, mi poskrbimo za celotno organizacijo in izvedbo prevoza vašega blagaZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.