Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

KDBK, GRADBENI NADZOR IN SVETOVANJE, DAMIR HUSIĆ S.P.

ureditev dvorisc izgradnja kanalizacije gradbeni nadzor preserje


Podpeč 48, 1352 Preserje
...... Prikaži tel

Ureditev dvorišč, izgradnja kanalizacije, gradbeni nadzor
V podjetju KDBK, gradbeni nadzor in svetovanje, Damir Husić s.p. se ukvarjamo z različnimi gradbenimi deli, kot so ureditev dvorišč, izgradnja kanalizacije, gradbeni nadzor, asfaltiranje, tlakovanje, betoniranje, nizke gradnje, novogradnje in druga zidarska dela. Z izvedbo gradbenih del in gradbenim nadzorom imamo dolgoletne izkušnje. Med izvedbo del upoštevamo želje in potrebe naročnika. Do strank smo vedno prijazni in korektni. Dela izvajamo po celotni Sloveniji.

Za dodatne informacije o naših storitvah nas pokličite na 031 666 542 ali pošljite poizvedbo na damir.husic@siol.net.

Gradbeni nadzor
Izvedemo kakovostni gradbeni nadzor po ugodni ceni. Nadzor in svetovanje nudimo za različne vrste gradenj. Med nadzorom opravimo pregled armature in betona, kontrolo nad stroški gradnje, nadziranje izvajalcev pri gradnji in pregled različnih podrobnosti med samo gradnjo.
Izgradnja kanalizacije
Opravimo vsa potrebna dela pri izgradnji kanalizacije. Ta vključujejo izgradnjo izkopa, priklop na kanalizacijo, ureditev drenaže, izdelava rezervoarja za deževnico in ostala potrebna dela.
Ureditev dvorišč
Nudimo kakovostno ureditev dvorišč po ugodni ceni. Izvedemo asfaltiranje, tlakovanje in betoniranje dvorišč in parkirišč. Položimo robnike in opravimo vse potrebno za celovito ureditev dvorišča.
 
Za dodatne informacije o naših storitvah nas pokličite na 031 666 542 ali pošljite poizvedbo na damir.husic@siol.net.

Ureditev dvorišč, izgradnja kanalizacije, gradbeni nadzor - KDBK, gradbeni nadzor in svetovanje, Damir Husić s.p.


Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.