Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Ustvari dom, gradbeni inženiring, Jan Berčič s.p.

ustvari dom meritve zbitosti tal jan bercic s p gorenja vas


Vršajn 6, 4224 Gorenja vas
...... Prikaži tel
Prikaži web

Ustvari dom, gradbeni inženiring, Jan Berčič s.p. je mlado podjetje z izkušnjami na področju gradbeništva. Ukvarjamo se z izdelavo popisov del gradbeno obrtniških del, strokovnim svetovanjem ter gradbenim inženiringom. Trudimo se da bi bile naše stranke zadovoljne. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/ustvari-si-dom_1-300x121.jpg

Storitve

Oprema in vizualizacija notranje opreme ter objektov Oprema in vizualizacija notranje opreme: V današnjih časih je pri opremljanju stanovanj, prostorov ali obliki objekta zelo pomembna vizualizacija v 3D dimenziji. Ker imamo pri našem podjetju veliko izkušenj na podlagi opremljanja in renderiranja mislimo, da smo pravi naslov za vas. Izdelamo vam lahko idejo o sami postavitvi opreme v stanovanju, pa vse do izbire pohištva in detajlne vizualizacije prostora. Zakaj smo se začeli ukvarjati z vizualizacijo? Vizualizacije izdelujemo tako za fizične, kot tudi za pravne osebe. Izrišemo vam od dnevne, otroške sobe, kuhinje pa vse do zunanje oblike objekta. Tako boste imeli najboljšo predstavo o vaši končni izbiri prostora. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/ustvari-si-dom_2-300x154.jpg Meritve zbitosti tal z izdelavo poročila meritev Terenska skupina vam s pomočjo kvalitetne in pravilne opreme izvede geomehanske preiskave za ugotavljanje deformabilnih lastnosti temeljnih tal za potrebe projektiranja, gradnje ali sanacije vseh vrst objektov. Za vas lahko izvedemo meritve dinamičnega deformacijskega modula Evd z lahko padajočo utežjo. Z drugimi besedami dinamično ploščo. Po meritvah vam lahko izdelamo poročilo z vsemi rezultati meritev. Rezultat meritev je dinamični deformacijski modul Evd iz katerega določimo deformacijski modul Ev2, in ga nato primerjamo z zahtevano vrednostjo. Meritve se praviloma izvajajo v več slojih nasipa oziroma po planumih. Izvajamo meritve za nasipe, zasipe kanalizacije, cestnega telesa – posteljica, tampon, temeljna tla. V kolikor potrebujete meritev smo pravi naslov za vas. Pokličite nas na telefonsko številko ali pošljite povpraševanje preko maila oziroma kontaktnega obrazca. http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/ustvari-si-dom-300x157.jpg Strokovni gradbeni nadzor v skladu z zakonom ZGO-1 Opravljamo strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov oziroma izvajanjem del (količinski, kakovostni in obračunski nadzor, usklajevanje del vseh udeležencev pri gradnji, nadzor nad uresničevanjem investicijskih programov, nadzor nad objekti v času poskusnega obratovanja). Za vse storitve smo strokovno usposobljeni v skladu z zakonom ZGO 1-A.   VirZanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.