Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

Vrhis, vrtnarsko hišniške storitve, Damjan Ocvirk s.p.

vrhis vrtnarsko hisniske storitve damjan ocvirk s p sempeter v savinjski dolini


Spodnje Grušovlje 4a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
...... Prikaži tel

Smo podjetje Vrhis, Damjan Ocvirk s.p., iz Šempetra pri Savinjski dolini, ki stremi k temu, da zadovolji tudi najzahtevnejšo stranko, saj smo se profesionalno usmerili v urejanje okolice in hišniška opravila. Strankam smo se odločili omogočiti prijetno bivanje v sožitju z naravo. Okolico uredimo glede na vaše potrebe in želje. Že 10 let izvajamo zasaditve vseh vrst rastlin, pri čemer upoštevamo vaše želje, ki jih prilagodimo okolici in lokalnim značilnostim. Nudimo vam:  

Travni tepihi

Pripravljamo terene za setev trave, polaganje travne ruše in umetne trave. Polagamo travno rušo, ki jo boste lahko že naslednji dan uporabljali in zelo enostavno vzdrževali. Seveda pa se lahko odločite tudi za setev travnega semena. Travna ruša ima veliko prednosti pred setvijo travnega semena.  

Načrt zasaditve

Dobro načrtovanje okolice vpliva na uspešno izvedbo ureditve okolice. V sodelovanju z vami izberemo najbolj primerne rešitve, ki zadovoljijo vse vaše želje in potrebe.

 http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/Vrtnarsko-hisniske-storitve-sempeter_1-300x177.jpg

Obrezovanje sadnega drevja

Obrezovanje je zagotovo najpomembnejše opravilo v sadnem vrtu ali sadovnjaku. Z obrezovanjem usmerjamo rast dreves in izboljšujemo kakovost pridelka, napačno pa je mišljenje, da obrezovanje povečuje količino sadežev. Ravno nasprotno. Zaradi obrezovanja začnejo drevesa roditi kasneje, pridelek pa je manjši.  

Hišniška opravila

http://www.moj-podjetnik.si/wp-content/uploads/2017/02/Vrtnarsko-hisniske-storitve-sempeter_2-300x206.jpg Hišniška opravila za vas opravimo strokovno in v dogovorjenem roku. S pridobljenim zaupanjem in dobro opravljenim delom bomo poskrbeli, da bo pri vas doma in v poslovnih prostorih opravljeno tisto, česar sami ne zmorete. Ali pa ne utegnete. Izvajamo:Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.