Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ORTOPEDIJA KRULJAC D.O.O., ZDRAVSTVENE STORITVE

zasebna ortopedska ordinacija oprtopedska ordinacija koper ortopedija koper koper capodistria


Belveder 8, 6000 Koper - Capodistria
...... Prikaži tel

Zasebna ortopedska ordinacija, ortopedska ordinacija Koper, ortopedija Koper

Ortopedska ambulanta Kruljac d.o.o. deluje v prostorih »Zdravstvenega zavoda Bem« na naslovu Belveder 8, 6000 Koper. Govorimo slovensko, hrvaško, italijansko in angleško. 

Ortopedska ambulanta Kruljac je samoplačniška ambulanta. Ortopedija je medicinska znanost ki se ukvarja z raziskovanjem, preprečevanjem in zdravljenjem sistema za gibanje.

Ortopedska ordinacija nudi vse, kar bolnik z okvarami ali boleznijo lokomotornega aparata potrebuje:
Bolniki v javnozdravstvenem sistemu so pogosto zmedeni zaradi pomanjkljivosti pridobljenih informacij v zvezi z njihovo boleznijo, kar je posledica preobremenjenosti javnega zdravstva in posledične časovne omejenosti določenega zdravniškega pregleda. V naši ordinaciji je časovni okvir pregleda 45 minut. Pogovor, pojasnila in podpora s strani strokovnjaka so za bolnika ključnega pomena, še toliko bolj, ko gre za morebitno potrebo po operativnem zdravljenju.

Najpogostejša vprašanja, ki se ob predlagani operaciji pojavijo, so:
Ambulanto vodi dr. Neven Kruljac, dr. med., specialist ortoped, ki je zdravnik z dolgoletnimi (38 let) izkušnjami, pridobljenimi tekom poklicne poti v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Zaposlen je bil tudi v ortopedskih ambulantah v Ljubljani, Mariboru, in Sežani. Redno se strokovno izpopolnjuje na evropskih in svetovnih strokovnih seminarjih in kongresih.Ortopedski ambulanti Kruljac vam nudimo vrhunske storitve. S pomočjo ortopedskih modelov hrbtenice, sklepov ter umetnih sklepov vam nazorno prikažemo mesto vašega bolezenskega procesa, razložimo operativno tehniko ter predviden potek operacije ter pričakovano stanje po operaciji z možnimi izhodi. Mnogi pacienti se na nas obračajo s prošnjo po drugem mnenju, ki bodisi potrdi prvotno strokovno mnenje bodisi predlaga možne alternativne rešitve zdravstvenega problema. Urnik:
Cenik:
Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko naše telefonske številke. Ne spreglejte tudi naše ponudbe, kjer boste našli tudi nekaj naših strokovnih člankov!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.