Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

COLUMBUS KVATRO, POSLOVNE STORITVE, D.O.O.

zdravilni turizem zdravilni zenski vlozki diagnostika celotnega telesa ljubljana


Ilirska ulica 26, 1000 Ljubljana
...... Prikaži tel
Prikaži web

Zdravilni turizem, zdravilni ženski vložki, diagnostika celotnega telesa

Podjetje COLUMBUS KVATRO d.o.o. je ustanovljeno s ciljem, da ozavešča ljudi in jih vodi v zdravo življenje. Zdravo življenje pomeni, da moramo prevzeti nadzor in odgovornost nad svojim zdravjem. Z našimi metodami diagnosticiranja in z nasveti zdravnikov boste spoznali da bolezen NI neizogibna, da se škodo DA popraviti in da je ZDRAVJE vaša ODLOČITEV in ne tableta.

Oddelek komplementarne medicine uporablja najsodobnejše metode odkrivanja in zdravljenja bolezni. Strokovna vodja tega oddelka je doktorica medicinskih znanosti Valentina Kharlova iz mesta Tomsk v Sibiriji, ki uspešno povezuje znanje in izkušnje ter prednosti klasične medicine z metodami komplementarne medicine. Pri zdravljenju ter ohranjanju zdravja uporabljamo in priporočamo izključno naravna zdravila ter naravne prehrambene dodatke. Doc.dr. VALENTINA KHARLOVA ( doktorica znanosti s področja medicinskih ved), specialist fiziater, ginekolog, nutricionist. Je izredna predavateljica na Medicinski fakulteti v Tomsku in članica mednarodno priznanih ruskih medicinskih inštitutov. Valentina Kharlova iz Tomska, Sibirija, je specialistka ginekologije in sodelavka inštitutov, ki se ukvarjajo s problemi rodnosti, nosečnosti in postoperativnimi terapijami. Izvaja diagnosticiranje in zdravljenje po metodah ruske medicine z uporabo specializirane tehnologije in tudi s pripomočki tradicionalne ruske medicine. Njene terapije obravnavajo človeka kot kompleksno bitje in delujejo v smislu zdravljenja in ohranjanja zdravja in odprave negativnih informacij, ki skozi vsako človekovo celico delujejo na človekovo zdravje in počutje. Dr. sci. Valentina Kharlova je izredna predavateljica na Medicinski fakulteti v Tomsku in članica mednarodno priznanih ruskih medicinskih inštitutov.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.