Moj
podjetnik

Poslovni partnerji

ŽIVLJENJSKO,DOPOLNILNO,NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE, AGENCIJA LM MOJCA LIKAR S.P.-MENGEŠ

zivljenjsko dopolnilno nalozbeno zivljenjsko zavarovanje agencija lm mojca likar s p menges menges


Pot na Dobeno 11, 1234 Mengeš
...... Prikaži tel
...... Prikaži email
Prikaži web

,,Življenjsko,Dopolnilno zavarovanje,,

,Zavarovanje motornih vozil,

,Naložbeno življenjsko zavarovanje,

AGENCIJA LM Mojca Likar s.p.-Mengeš


Govorimo

O nas

Skleni dopolnilno zdravstveno zavarovanje in poskrbi za svojo varnost

 

Mi se zavedamo! Zavedajte se tudi vi, da je za vas in za vaš denar, najpomembnejša kvaliteta materialov in kvalitetno izpeljana storitev. To vam ponujamo pri nas in tako lahko z zagotovstjo vam trdimo, da sta to še samo dva pomembna razloga, da bo vaša odlocitev pri izbiri nas, še toliko hitrejša.

Vas skrbi za prihodnost? Se tudi vi soocate s pomankanjem casa? Je tudi za vas zdravje na prvem mestu? Ste ugotovili, da želite bolje upravljati s svojim denarjem? Se sprašujete komu zaupati?

V vseh letih smo se srecali s takšnimi in podobnimi težavami ljudi in za njih poiskali rešitve. Zaupa nam vec kot 900 družin in posameznikov, zato verjamemo, da lahko pomagamo tudi vam.

E-sklepanje

Nehajte se slepiti  Vse našteto so le izgovori. Ukvarjajte se raje s svojimi željami. Hočete imeti vecč denarja? Želite brezskrbno potovati po svetu? Radi bi imeli dovolj časa za svoje hobije, družino in prijatelje? Ali pa želite tarnati nad nepravičnostjo tega sveta, v katerem ste večino svojega življenja trdo garali, na stara leta pa boste komaj pokrivali osnovne stroške življenja?  Odgovor je jasen. Želje pa se vam ne bodo izpolnile, če boste neprestano iskali izgovore, zakaj ta mesec še ne morete začeti varčevati. Tisti, ki želite izgovore zamenjati za finančno svetlejšo prihodnost, začnite takoj, torej danes.

Moja polica

Hitra prijava vseh vrst škod, popoln vpogled v reševanje vašega škodnega zahtevka, vkljucno z zneskom izplacilaPopoln vpogled v stanje placil in možnost placevanja obveznosti ter spreminjanja nacina placila.

Osebno zavarovanje

 

Varcevanje zagotavlja boljšo prihodnost  Prihranki vam bodo omogocili boljšo prihodnost, ce se privarcevanega zneska ne boste dotikali. Pravzaprav, dotaknete se ga lahko le zato, da ga vložite v donosnejše naložbe.

Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem so pri nas vse osebe s stalnim bivališcem v naši državi in slovenskim državljanstvom ter vse osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo na obmocju Republike Slovenije, obvezno zdravstveno zavarovani. Ker pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev v celoti, se zavarovana oseba sama odloci ali krije razliko sama ali se za to razliko prostovoljno zavaruje.

Premoženjsko zavarovanje

 

Z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzrocimo škodo drugi osebi (tretje osebe).
Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi unicenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev,..) – materialna škoda in nematerialno škodo – škoda, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi.
AO zavarovanje je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden pricne vozilo uporabljati v prometu.

Zavarovanje za tujino

Vecina ljudi misli, da je za kritje nujne medicinske pomoci v tujini dovolj že sklenjeno osnovno zdravstveno zavarovanje,…

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Najcenejše dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji! Dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebuje vsak, ki ne želi placevati doplacil…

Študent in Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Študent, ki zakljuci študij, zacne pavzirati ali dopolni 26 let, si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Priporocljivo pa je tudi, da…

Imate urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje krije stroške doplacil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.Višina doplacila, ki ga krije dopolnilno…

Brezplačno zavarovanje!

V primeru nezgode lahko zavarovanci, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, koristijo brezplačne storitve,..


8x zakaj obiskati ravno nas?

 več na strani….   


Stopite v stik z nami!

Če želite o nas izvedeti več podrobnosti, nas pokličite ali nam pišite.

Z veseljem vam bomo pomagali!Zanimivosti

Razpisi

Koristne informacije

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA NA PORTALU MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU.
1. Splošni pogoji poslovanja

veljajo za vse telefonske dogovore o oglaševanju in zakupu oglasnih površin podjetja MEDIAORBIS d.o.o.(izvajalec) in posebne akcije, ki se izvedejo na osnovi dogovorov (distribucije ipd.). Narocnik z narocilom po telefonu potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen. Ce je narocnik posrednik med oglaševalcem in medijem, je dolžan o splošnih pogojih seznaniti oglaševalca. Ce so z letno pogodbo doloceni drugacni pogoji poslovanja, veljajo ti.
2. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med narocnikom in izvajalcem.
3. ODGOVORNOST NAROCNIKA ZA VSEBINO OGLASNEGA SPOROCILA
Narocnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporocila in je v primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora, dolžan poravnati izvajalcu vso nastalo škodo, vkljucno s sodnimi in odvetniškimi stroški. Ce bi se moralo oglaševanje zaradi odlocbe inšpekcije ali sodne prepovedi koncati predcasno, je narocnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti. Izvajalec lahko tudi odkloni objavo, ce je iz obcega vidika nesprejemljiva.
V kolikor bi torej izvajalcu nastali kakršnikoli stroški, povezani z vsebino objave (morebitne tožbe, nasprotne tožbe ali pritožbe tretjih oseb in podobno), mu jih je narocnik dolžan v celoti povrniti. Narocnik se tudi zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper izvajalca vodili zaradi izvršitve narocnikovega narocila, ter da jih bo vodil na nacin, da bodo zašciteni interesi izvajalca. Vse navedeno bo narocnik storil na svoje stroške.
Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda placa narocnik. Oglasi ne smejo vsebovati goljufive ali žaljive vsebine. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje z negativno promocijo. Oglas ne sme zavajati uporabnika.
4. POSTOPEK NAROCANJA STORITEV MOJA-DEJAVNOST.SI IN RUMENE-STRANI.EU
Narocnik je kontaktiran s strani podjetja MEDIAORBIS d.o.o. preko telefona. Izvajalec je dolžan narocniku pojasniti vse storitve, nacine placila ter ceno narocniku. Narocilo storitve ni obvezno, izvajalec jo izvede samo v primeru telefonske potrditve s strani narocnika po temu ko je seznanjem z ceno ter storitvo samo.
5. CENA, PLACILNI ROKI
Cenik oglaševanja je na voljo na sedežu izvajalca in narocnik je seznanjem z njim med postopkom telefonskega narocanja storitve. Placilni rok za oglaševanje je 10 dni od zacetka oglaševanja, razen ce ni med postopkom narocanja drugace dogovorjeno. Izvajalec si pridržuje pravico zahtevati zavarovanje placila oziroma predplacilo. Narocnik ima 8 dni po prejemu fakture pravico do reklamacije fakture, v nasprotnem primeru izvajalec šteje, da je narocnik fakturo v celoti sprejel in morebitnih kasnejših reklamacij ne upošteva.
Ce narocnik ne poravna celotnega zneska racuna v dolocenem roku, se mu zaracunajo zakonite zamudne obresti.